Začala stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC

02.10.2012
Poklepáním základním kamenů začaly v pondělí 24. září práce na výstavbě nových budov Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně.
 

Staví se ve dvou lokalitách, v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity a v kampusu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem. Na vybudování CEITECu získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve výši 5,24 miliard korun.

Zahájení provozu nových laboratoří o celkové rozloze 25 000 m2 se předpokládá koncem roku 2014. K jejich nejmodernějšímu vybavení budou mít přístup i studenti magisterských a doktorandských vybraných oborů. Mladí vědci se tak budou moci zapojit do práce špičkových vědeckých týmů už v době studia. V rámci společných inovativních projektů budou moci technologií CEITECu využít i soukromé firmy.

Centrum vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Jeho hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. Od roku 2010 CEITEC spolupracuje s agenturou CzechInvest, pravidelně se účastní například Českých technologických dnů.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz