Workshop Knowledge Transfer, 25.4.2012, Praha (Knowledge Transfer Study)

10.05.2012
Dne 25. 4. 2012 se v Praze uskutečnil mezinárodní workshop Knowledge transfer at Universities and Public Research Institutions in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Slovenia: the road ahead, jehož lokálním partnerem bylo Technologické centrum AV ČR a MŠMT.
 
Workshop byl součástí Knowledge Transfer Study prováděné pod záštitou Evropské komise. 

Za TC AV ČR na workshopu vystoupil Michal Pazour v sekci Country profiles – zde vysvětlil systém výzkumu v ČR, přednesl příklad transferu znalostí na univerzitách a v. v. i., popsal infrastrukturu a strategie transferu znalostí,  poukázal na existující finanční a jiné nástroje na podporu transferu znalostí a závěrem představil nejvýznamnější výzvy v oblasti transferu znalostí (motivace, kompetence, spolupráce).
 
Za MŠMT na workshopu vystoupili Naděžda Witzanyová a Jan Buriánek z oddělení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
 
Za ČR vystoupil v sekci Case study Jan Šedivý z katedry kybernetiky FEL ČVUT, který popsal bohaté zkušenosti této katedry s transferem znalostí.
 
V odpolední části semináře se řečníci z Maďarska, Slovenska, Slovinska a ČR věnovali otázkám bariér a podpory transferu znalostí.
 
Prezentace z workshopu jsou k dispozici na stránce Knowledge Transfer Study .

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz