Ve Zlínském kraji nejlépe inovovala uherskobrodská zbrojovka

23.05.2012
V soutěží Inovační firma Zlínského kraje 2012 byly oceněny tři společnosti.
 
foto č. 1


Inovační firmou Zlínského kraje pro rok 2012 se stala Česká zbrojovka, a.s. Titul uherskobrodská společnost získala za rozsáhlou inovaci sortimentu v souvislosti s přezbrojením české armády. Čestná uznání pak obdržely společnosti Austin Detonator, s.r.o., ze Vsetína a Koma Modular Construction, s.r.o., z Vizovic. Slavností vyhlášení soutěže, jejímž cílem je ocenit firmy z regionu, kterým se díky inovacím podařilo výrazným způsobem rozvinout své podnikání, se uskutečnilo včera ve Zlíně. Pořadatelem akce je Zlínský kraj (Technologické inovační centrum), jedním z partnerů agentura CzechInvest.

„Oceněné firmy v rámci soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2012 jsou důkazem toho, že se inovacím daří i v jednotlivých krajích, což je pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky nezbytné,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „CzechInvest se snaží tyto aktivity maximálně podporovat, prostřednictvím dotací z evropských fondů i speciálních projektů, jako jsou například CzechEkosystem nebo CzechAccelerator 2011-2014“.

Do třetího ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2012 se přihlásilo více než 20 společností. Všechny přihlášky posuzovali odborníci. „Hodnotili především přidanou hodnotu inovací a to, jak zavedení nových technologií či nabídka nového výrobku nebo služby zvýšila konkurenceschopnost dané společnosti,“ říká Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra pověřeného pořádáním soutěže.

„Rozvoj regionu není možný bez rozvoje místních firem. V současné době, kdy se světová ekonomika potýká s krizí, to platí dvojnásob. Jsem rád, že v našem kraji máme firmy, které investují, inovují a posilují tak svoji stabilitu a dávají lidem práci. Tato soutěž je mimo jiné poděkováním za jejich aktivity,“ uvádí hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Nejvyšší ocenění získala Česká zbrojovka. Jednomu z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji se podařilo díky inovovanému sortimentu zbraní meziročně zvýšit tržby i zisk o 20 až 30 procent, navíc při snížení výrobních nákladů. K inovovaným produktům byly podány dva patenty a dva užitné vzory. Nové produkty zastupuje například automatická puška CZ 805 BREN nebo pistole CZ 75 PHANTON.

Čestné uznání si z třetího ročníku krajské soutěže odnesla vizovická společnost Koma Modular Construction, která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů a výstavbou objektů z prostorových modulů. Firma realizovala jak inovace produktů, tak i výrobních procesů. Výsledkem je mimo jiné naprosto ojedinělý nízkoenergetický kontejner s možností rekuperace. Inovací výrobních procesů se pak podařilo hlavně zvýšit produktivitu práce. Díky tomu firma posílila svoji konkurenceschopnost a rozšíří prodej obsazením nového segmentu trhu.

Výrazným způsobem do inovací investoval rovněž vsetínský výrobce výbušnin Austin Detonator. Firma takřka tři roky pracovala na unikátním produktu ekologické řady rozbušek, které neobsahují žádné těžké kovy. Tyto rozbušky, které na globálním trhu dosud chybějí, budou pro celý svět vyráběny výhradně v České republice. Podnik, který dává práci více než 750 lidem, si od nového produktu slibuje nárůst tržeb až o 25 procent během tří let a pokles materiálových nákladů. Důležitý je i aspekt ochrany životního prostředí. Od hodnotitelů soutěže proto firma rovněž získala čestné uznání.

Do užšího finále dále postoupily firmy Spur, a.s. a Elko EP, s.r.o. Zlínský Spur je výrobcem produktů z plastů, například potrubních systémů, chrániček, desek či profilů. Firma se intenzivně věnuje oblasti nanotechnologií. Elko EP z Holešova je výrobcem elektronických přístrojů. V posledních letech se společnost s dvacetiletou tradicí věnuje rovněž inteligentním elektroinstalacím.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na Technologické inovační centrum:

Bc. Daniel Vaněk, manažer soutěže, mobil: +420 734 443 879, vanek@ticzlin.cz


CzechInvest slaví 20 let!

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje příliv zahraničních investic do České republiky už 20 let. Od svého založení v roce 1992 do roku 2012 pomohla zprostředkovat 1798 investičních projektů v celkové hodnotě přes 715 miliard korun, díky nimž vzniklo téměř čtvrt miliónu nových pracovních míst. Přispívá ke zlepšování celkového podnikatelského prostředí v České republice a usiluje o zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v měnících se podmínkách. Od roku 2004 funguje jako implementační orgán pro strukturální fondy EU a své odborníky má v regionálních kancelářích všech krajských měst ČR. Generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek je Manažerem roku 2011 v odvětví Služby pro podnikatele a veřejnost.

Další obrázky

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz