VUT v Brně chystá tři elektrokonference

06.03.2012
Registrace účastníků je v plném proudu.
 

„Nekonvenční zdroje elektrické energie“ (NZEE), „Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells 2012“ (ABAF) a „TSP 2012“. Tak zní názvy tří konferencí, které v letošním roce pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT). Partnerem všech akcí je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

„Konference svým zaměřením přispívají k výzkumu a vývoji v oblastech, které CzechInvest plně podporuje. I proto se naše agentura spojila s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií
a stala se partnerem těchto akcí,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Konference navíc podporují kladný vztah k životnímu prostředí, což CzechInvest jako společensky odpovědná organizace, velmi oceňuje.“

Už 33. ročník mezinárodní konference „Nekonvenční zdroje elektrické energie“, kterou FEKT VUT pořádá spolu s Českou elektrotechnickou společností, se koná od 21. do 23. května 2012. Ponese se ve znamení nejnovějších poznatků a trendů z oblasti výzkumu a vývoje elektrochemických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie. Prezentovat se zde rovněž budou výrobci a dovozci zdrojů elektrické energie a zařízení. „Toto oblíbené mezinárodní setkání široké odborné veřejnosti již tradičně slouží nejen k získávání nových poznatků a rozšíření vědomostí, ale vede také k neformálním diskuzím a k navázání nových kontaktů,“ říká hlavní organizátor akce Petr Bača z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně. Další informace najdete na www.nzee.cz, kde se můžete rovněž na akci přihlásit.

Konferenci ABAF 2012 chystá FEKT spolu s americkou skupinou The Electrochemical Society.
Už 13. ročník se uskuteční v Brně od 26. do 30. srpna 2012. Jedna část akce bude věnována elektromobilům, další elektrochromním prvkům a třetí část solárním systémům. „Této akce se doposud zúčastnili vědci z 27 států světa. Tradiční je též zájem odborníků z východních zemí a Dálného východu,“ připomíná hlavní organizátorka Marie Sedlaříková z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brněa dodává: „Hlavním cílem konference je sledování výzkumu a vývoje nejmodernějších chemických zdrojů energie. Velký význam má ve vztahu k životnímu prostředí a problematice elektrochemických zdrojů proudu, prodlužování životnosti baterií a podobně.“ Bližší informace můžete najít na webových stránkách www.aba-brno.cz, kde probíhá registrace na akci, nebo na www.feec.vutbr.cz.

Na akademické, vědecké a vývojové pracovníky působící v různých oblastech telekomunikační techniky a zpracování signálů se zaměří konference TSP 2012, která se uskuteční 3. - 4. července 2012. 35. ročník se bude konat v hotelu Diplomat v Praze, kde je připraven i doprovodný program, který má pomoci při neformálním navazování kontaktů a výměně poznatků z praxe. „Věříme, že se nám podaří zaujmout a přesvědčit k účasti mnoho mladých lidí, kteří mají zájem o náš obor. Ukážeme jim nové poznatky a trendy v odvětví,“ zdůrazňuje hlavní organizátor konference Karol Molnár z ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně a doplňuje: „Každoročně se akce účastní téměř 150 lidí z více než 17 zemí. Podle dosavadního zájmu očekáváme, že letos bude mít konference rekordní počet účastníků.“ Zájemci o účast se mohou hlásit prostřednictvím webových stránek konference na www.tsp.vutbr.cz.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz