UTB ve Zlíně představuje svůj vědeckovýzkumný přehled

10.01.2011
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vytvořila novou publikaci, v níž představuje přehled vědeckovýzkumných profilů svých fakult a především ústavů, které v jejím rámci působí. Tato publikace je jedním z výstupů projektu „Trenčiansko – zlínská inovační platforma“, do nějž je UTB ve Zlíně aktivně zapojena.
 
UTB ve Zlíně touto cestou zcela konkrétně přibližuje svou infrastrukturu pro inovace, výzkum a vývoj a seznamuje s klíčovými vědeckými kapacitami. Cílem publikace je stávajícím i potenciálním zájemcům o vědeckovýzkumnou spolupráci s UTB ve Zlíně poskytnout potřebné informace a posílit tak kooperaci zejména s privátním sektorem.

Vědeckovýzkumné profily ústavů jsou strukturovány tak, aby bylo možné získat představu o zaměření a vědeckovýzkumném zaměření ústavu, seznámit se s jeho nejvýznamnějšími úspěchy, klíčovými pracovníky nebo vybavením ústavu. Vodítkem pro zamyšlení nad možnostmi spolupráce s ústavy je výčet potenciálně využitelných služeb pro externí instituce nebo přehled předchozích spoluprací (reference).

VaV profil UTB ve Zlíně ke stažení zde.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz