TC AV ČR spoluorganizovalo České dny ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně

06.04.2012
Ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v ruské Dubně se ve dnech 28. - 30. března 2012 konaly České dny.
 
Na jejich přípravě a úspěšném průběhu se významnou měrou podíleli pracovníci Technologického centra AV ČR (TC). Cílem akce bylo zvýšit a diverzifikovat zapojení českých technologických firem a výzkumných organizací do spolupráce se SÚJV Dubna a umožnit českým firmám navázání nových kontaktů jak s vedením jednotlivých místních laboratoří, tak i s partnerskými ruskými inovačními firmami podnikajícími v přilehlé Zvláštní ekonomické zóně Dubny i v dalších lokalitách Moskevské oblasti.

TC iniciovalo a organizačně podpořilo příjezd do Dubny představitelů 19 českých firem, kteří se měli možnost během bohatého dvoudenního programu seznámit s hlavními odbornými aktivitami SÚJV na poli experimentálního a teoretického výzkumu v oblasti jaderné fyziky, vývoje a výstavby částicových urychlovačů, radiobiologie, jaderné energetiky, se speciálními aplikacemi jaderných metod v lékařství a v nanotechnologiích a seznámit se s možnostmi dodávek pro SÚJV Dubna. V další části programu, během společného pracovního zasedání obou stran, prezentovaly české firmy své možnosti a nabídky spolupráce ruským partnerům formou krátké elektronické prezentace a také formou tištěných prezentací. Již během těchto produkcí vyvolávaly některé nabídky technologické spolupráce českých firem živý zájem ruských specialistů a zazněly i konkrétní nabídky na účast v tendru na stavební rekonstrukci budovy ústavu.
O dalších možnostech spolupráce zúčastněných českých firem jak se SUJV, tak i s firmami ze Zvláštní ekonomické zóny, bude jednáno v průběhu příštích měsíců.

Představitelelé SUJV a zástupce TC AV J.Janošec.jpg, účastmíci prezentačního semináře firem.JPG

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz