Propojování výzkumníků s inovativními firmami je pro rozvoj jihomoravského regionu nezbytné

10.03.2014
Inovace je základem Vaší existence. Pod tímto názvem se ve čtvrtek 6. března 2014 uskutečnila v Brně celodenní konference, jejíž ambicí bylo napomoci propojování výzkumných kapacit regionu s místními inovativními firmami, a tím přispět k rozvoji regionu Jižní Moravy.
 
Této příležitosti nakonec využilo přes 100 účastníků z řad firem a zástupců univerzit a výzkumných ústavů. Konference, na níž vystoupila více než dvacítka řečníků, poskytla účastníkům nejen ucelené informace z nejrůznějších oblastí inovací, ale především se snažila popularizovat a propojit regionální výzkumná a vývojová centra s místními firmami. „Také z tohoto důvodu byly pro konání akce vybrány zcela nové výzkumné prostory Centra dopravního výzkumu, které jsou jedním z významných projektů vědeckovýzkumné infrastruktury v jihomoravském regionu,“ vysvětlil Karel Kouřil, ředitel pořadatelského Podnikatelského a inovačního centra (BIC Brno). Zcela nový výzkumný areál za téměř půl miliardy korun disponuje jedinečným výzkumným zázemím, které si mohli účastníci akce prohlédnout v rámci odpolední prohlídky.
 
Zapojení výzkumníků do inovací Kraj aktivně podporuje
 
Program konference obohatili zajímaví hosté, kteří hovořili o důležitých tématech z oblasti inovací. Například vedoucí odboru krajského úřadu JMK Ivo Minařík informoval o aktuální připravenosti operačních programů na další období. Uvedl, že dobře jsou připraveny například operační programy Vědy, výzkumu, vzdělávání a Dopravy. Naopak s obtížemi se potýkají především operační program Životní prostředí a také tzv. IROP, který by měl nahradit současné regionální operační programy (ROP).
 
Vedoucí kanceláře strategie města Brna Marie Zezůlková zase představila projekty, které město realizovalo a realizuje v rámci podpory inovací. Velmi atraktivní a úspěšný je především projekt takzvaných „inovačních voucherů“, který poskytuje firmám dotaci na služby, které si objednávají u výzkumných pracovišť v regionu. Dosud bylo takto přiděleno již 229 voucherů v celkové hodnotě 800 tisíc euro.
 
Inovační projekty přinesly jižní Moravě přes 16 tisíc pracovních míst
 
Příležitosti, které Jihomoravskému kraji přinesly inovační projekty realizované v rámci regionální inovační strategie (RIS JMK), přiblížil její manažer Petr Chládek. Díky těmto projektům vzniklo v Jihomoravském kraji již přes 16 tisíc pracovních míst a objem investic do oblasti vědy a výzkumu již přesáhl hranici 17 miliard korun (na území Jihomoravského kraje je celá 1/5 celostátních kapacit veřejného výzkumu).
 
Kromě toho konference přinesla souhrn jednotlivých dotačních programů, ze kterých bude v příštím období možné financovat oblast výzkumu vývoje a především inovací, a taktéž představila alternativní financování z takzvaných daňových odpočtů na vědu a výzkum. Jako příklady dobré inovační praxe byly zastoupeny firmy Tescan a Y Soft. „Tyto společnosti ze své vlastní zkušenosti dobře vědí, že v dnešní velké konkurenci na trhu je inovace naprostá nezbytnost,“ potvrdil ředitel BIC Brno Karel Kouřil.

Pomoc firmám poskytnou inovační poradci
 
Významnou součástí akce byla též propagace výstupů a výsledků projektu „Vzdělávání inovačních poradců“ (CZ.1.07/3.2.04/02.0071), který realizuje Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
 
Tento projekt vytvořil komplexní systém inovačního vzdělávání sestavený z pěti tematických modulů (Předpoklady a úloha inovačního poradce, Management inovací, Inovační projekty, Marketing inovací a Inovační audit) a ověřil ho v pilotním kurzu pro účely jeho konečného zdokonalení. První absolventi vzdělávacího programu již dnes působí jako tzv. „Inovační poradci“. Jsou členy řešitelských týmů v rámci podnikových oddělení VaV, nebo působí jako odborní poradci. Ve svých aktivitách budou dále podněcovat kreativní a novátorská řešení uvnitř svých firem, a napomáhat tím zvyšování inovačního potenciálu na jižní Moravě.

Vypracovalo: BIC Brno spol. s r.o. 
07. 03. 2014

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz