Program GESHER/MOST nabízí dalších 60 milionů korun na výzkum a vývoj

12.01.2012
MŠMT ve spolupráci s MPO vyhlásilo třetí výzvu k předkládání žádostí o dotaci.
 

Čeští podnikatelé se zaměřením na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj se opět mohou ucházet o dalších 60 milionů korun na společné projekty s izraelskými firmami. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci Ministerstvem průmyslu a obchodu nedávno vyhlásilo už třetí výzvu k předkládání žádostí o dotace z mezinárodního programu GESHER/MOST. Zájemci mohou posílat žádosti do 20. ledna 2012, výsledky budou dostupné 1. června 2012.

„Program GESHER/MOST firmy přímo motivuje k mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, takže pomáhá uspět českým firmám na trhu mimo Evropskou unii," vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a dodává: "Celkem je pro podnikatele v programu GESHER/MOST připravených 300 milionů korun, které hradí společně Česká republika a Izrael."

„Program mezinárodní spolupráce GESHER/MOST je součástí Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „V rámci nové strategie agentury Nový CzechInvest chceme obdobnou spolupráci navázat i s jinými zeměmi. Mezinárodní projekty totiž výrazně přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky,“ doplňuje Miroslav Křížek.

Základní podmínkou programu je, aby se na každém projektu podílel nejméně jeden partner z České republiky a jeden z Izraele. Projekty, na které lze získat dotaci, se musí týkat zejména informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých technologií, zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií či zdravotnické techniky. Z oblasti moderního strojírenství budou podpořeny zejména nanotechnologie, nové materiály, kybernetika nebo robotika.

Program GESHER/MOST je určený pro malé, střední i velké podniky. Veřejné výzkumné instituce se ho mohou zúčastnit pouze ve spolupráci se soukromou firmou. V rámci přihlášky je nutné podat stručné shrnutí v angličtině, jelikož projekt posoudí komise jak na české, tak na izraelské straně. Pokud bude žádost schválena, dotace může pokrýt až polovinu všech nákladů vynaložených
na společný výzkum a vývoj. Implementační agenturou v České republice je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Více informací je k dispozici na http://www.czechinvest.org/1program-geshermost.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz