Přihlaste se do 2. ročníku soutěže adVENTURE

13.09.2012
Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora (Amcham) vyhlašují 2. ročník soutěže adVENTURE, jejímž cílem je podpořit rozvoj inovativních start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Jedná se o soutěž, do které se mohou přihlásit všichni žačínající podnikatelé i jednotlivci s neotřelými nápady a nadnárodními ambicemi.
 

Osm nejlepších bude moci prezentovat svůj projekt expertní porotě sestavené z renomovaných osobností. Finalisté budou moci své prezentace předem konzultovat se zástupci mezinárodní poradenské společnosti Deloitte a po soutěži obdrží série konzultací a praktických seminářů od dalších partnerů soutěže. Tři nejlepší projetky se mohou těšit také na individuální konzultace s investory i věcné ceny.
 
Cílem adVENTURE je:

  • poskytnout nadějným inovativním projektům zpětnou vazbu renomovaných odborníků z praxe ohledně jejich komerčního potenciálu, silných a slabých stránek projektu
  • přípravná a následná péče o projekty s největším potenciálem pro další rozvoj
  • vytvořit platformu pro neformální setkávání mladých inovátorů a začínajících podnikatelů se zástupci soukromých fondů rizikového kapitálu a business angels
  • zvýšit informovanost potenciálních investorů o projektech, které jsou v současnosti na trhu


adVENTURE může být jednou z cest ke získání kapitálu pro Vaši expanzi či nalezení obchodního partnera. Podrobnosti o vyhlášení projektu najdete v přiloženém letáku.
 
MÁTE-LI ZÁJEM PŘIHLÁSIT SVŮJ PROJEKT, postup a další informace naleznete na: http://www.spolupraceroku.cz/adventure.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 12. října 2012.

VÍTE-LI O POTENCIONÁLNÍCH ZÁJEMCÍCH O TUTO AKTIVITU, PROSÍME O POSTOUPENÍ INFORMACE.
 
Kontaktní osoby: Martin Michalov (martin.michalov@afi.cz) a Veronika Szentiványiová (veronika@amcham.cz)
ADVENTURE_vyzva.pdf

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz