Porovnání finančních pravidel v programech VaV - programy národní, strukturální fondy a 7. RP

02.11.2010
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, CzechInvestem, Asociací výzkumných organizací a Technologickou agenturou ČR pořádá 4.11.2010 již třetí, aktualizovaný seminář zaměřený na porovnání finančních pravidel v programech výzkumu a vývoje.
 
V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s problematikou finančního řízení projektů nejprve v národních programech na podporu výzkumu a vývoje (pozornost bude samostatně věnována programu Alfa), dále v programech strukturálních fondů zaměřených na danou oblast (tedy OP VaVpI a OPPI) a nakonec budou představena finanční pravidla největšího komunitárního programu EU na podporu výzkumu, vývoje a demonstrací, 7. RP.

Program včetně informací k registraci můžete nalézt zde.

Kontakt:

* Jméno: Zuzana Dvořáková
* Email: dvorakovaz@tc.cz
 

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz