Podnikatelé si mohou rozdělit dvě miliardy korun na výzkum a vývoj

25.07.2012
Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo třetí výzvu programu Potenciál.
 
Potenciál


Soukromé společnosti všech velikostí mohou od 13. srpna 2012 žádat o dotace na zavádění či rozšiřování vlastních výzkumných a vývojových kapacit. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně celkem připravilo dvě miliardy korun, které mohou čerpat v rámci programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace.

„Díky programu Potenciál mohou firmy navázat spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, a vytvořit tak prostor pro kvalifikované pracovníky, rozvoj znalostní ekonomiky a lepší podmínky pro zapojení do národních i evropských programů výzkumu a vývoje,“ upozorňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že program rovněž přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti celé české ekonomiky.

logo OPPI

„Z Potenciálu lze získat peníze na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. To v praxi představuje pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení, které je nezbytné pro zajištění chodu a aktivit takového centra,“ upřesňuje náměstek pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Martin Frélich a doplňuje: „Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 milionů korun, respektive sto milionů v regionech se soustředěnou podporou státu.“

logo EEI.CZ

„Popularitu programu Potenciál dokládají statistiky předchozích výzev. Doposud v tomto programu evidujeme 1 037 registračních žádostí, jejichž hodnota dosahuje téměř 22 miliard korun,“ uvádí Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest, která Operační program Podnikání a inovace administruje. „Registrační žádosti budeme tentokrát přijímat do 15. října 2012 a od 17. září 2012 do 16. listopadu 2012 budou moci žadatelé zasílat žádosti plné,“ doplňuje.  

Prodloužení třetí výzvy programu Potenciál obsahuje řadu změn. Nově například žadatelem nesmí být akciová společnost s akciemi „na majitele“ a příjemce dotace má povinnost vést časovou evidenci využití pořízených technologií pro účely výzkumu a vývoje. V rámci této výzvy rovněž nebudou moci žadatelé dokládat historii podnikání za mateřskou společnost. „Doporučujeme proto žadatelům, aby se předem důkladně seznámili s podmínkami udělení dotace. Učinit tak mohou prostřednictvím webových stránek CzechInvestu, regionálních kanceláří nebo Zelené linky,“ upozorňuje Miroslav Křížek. Více na www.czechinvest.org.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na MPO ČR:

Veronika Forejtová, tisková mluvčí, tel.: +420 224 853 291, forejtova@mpo.cz

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz