Na vývoji multifunkčních nanovláken spolupracuje česká firma Nafigate s přední vědeckou institucí NUS ze Singapuru

06.04.2012
Spolupráce posouvá obalovou techniku pro balení léčiv, potravin a nápojů k větší šetrnosti vůči životnímu prostředí.
 
podpis memoranda


Společnost NAFIGATE a.s. z České republiky spojila síly se Singapurskou národní univerzitou (NUS) s cílem vytvořit na pracovišti NUS ekologickou balicí fólii, jejíž výroba bude ekonomicky efektivní. Výzkumný projekt vychází z Memoranda o porozumění (MOU) mezi NAFIGATE a.s. a institutem NUS Nanoscienceand Nanotechnology Initiative (NUSNNI), které představitelé institucí minulý týden podepsali. Spolupráce se rovněž týká projektů z oblasti úspor a skladování energie i vodních membrán. Podpis memoranda zprostředkoval úřad NUS pro vztahy s průmyslovou sférou, nechyběl při tom CzechInvest.

Rozsáhlé uplatňování syntetických plastů v obalové technice vyvolává v poslední době sílící obavy z dopadu těchto neobnovitelných materiálů na životní prostředí. Firmy vyrábějící potravinové a nápojové obaly se v celosvětovém měřítku pod vlivem ekologických trendů zaměřují na vývoj nových obalových strategií, k nimž patří přehodnocování obalových koncepcí, přechod na recyklovatelné materiály, podpora vícenásobného užití obalů a optimalizace výroby.

Společnost NAFIGATE se soustřeďuje na šíření aplikací nové generace nanovláken a na expanzi příslušných trhů; firma inovuje výrobky, buduje mezinárodní síť spolupracujících odborných týmů, rozšiřuje funkčnost produktů a usiluje o jejich uplatnění po celém světě. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nedávno schválil klinické použití polyhydroxybutyrátu (druh polyesteru), z čehož lze soudit, že biopolymery čeká nadějná budoucnost. Biologicky kompatibilní vlastnosti biopolymerů a jejich biologická rozložitelnoststimulují firmu NAFIGATE k vývoji aplikací ve formě vhodných obalových produktů pro potraviny a nápoje.

S využitím nejnovějších pokroků, jichž univerzita NUS dosáhla v oblasti polymerové chemie, elektropředení a bioanalytických metod, budou inovační snahy expertů z univerzitního institutu NUSNNI-NanoCorezaměřeny na účelné řízení fyzických, chemických a strukturálních charakteristik biopolymerů a na zpracování těchto polymerů do podoby chytrých funkčních nanovláken. Hlavním cílem projektu je vytvořit nanokompozitnífólii, která se bude vyznačovat multifunkčními vlastnostmi včetně příjemné vůně, nepropustností pro bakterie a kyslík, malou hmotností a velkou mechanickou pevností.

„Spolupráce, při které se využijí znalosti a zkušenosti našeho týmu, nejen že pomůže vyvíjet výrobky naplňující představy o průmyslu budoucnosti, ale rovněž podpoří podnikání v Singapuru “, říká profesor Venky T Venkatesan, ředitel institutu NUSNNI-NanoCore při univerzitě NUS.

„NUS je na světové špičce ve výzkumu a vývoji nanovláken a spolupráce s touto institucí bude pro NAFIGATE nesmírným přínosem. Je nám ctí spolu s NUS pracovat na tvorbě ekologických a trvale udržitelných řešení pro využití ve světě průmyslu. Jsem rád, že naši spolupráci s NUS podporuje agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR“, uvedl Ladislav Mareš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti NAFIGATE a.s.

„Česká republika je v oblasti nanovláken na světové špičce a my si v duchu strategie konkurenceschopnosti a koncepce Nový CzechInvest nechceme „nechat ujet vlak“,“ říká generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek a dodává: „Proto velmi vítám česko-singapurskou spolupráci, podpora aplikačního využití poznatků nanověd a nanotechnologií totiž urychlí vznik nových produktů a rozvoj nových trhů. “


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na Nafigate a.s.:

Lenka Mynářová, ředitelka marketingu, mobil: +420 603 412 555, e-mail: lenka.mynarova@nafigate.com


Kontakt na NUS:

Prof. Seeram Ramakrishna, Professor, Mechanical Engineering, NUS, seeram@nus.edu.sg

Další obrázky

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz