Konference - Věda a výzkum pro inovace

18.10.2012
Dne 5. září 2012 se v prostorách rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnila konference s názvem „Věda a výzkum pro inovace“.
 
Tato konference je součástí projektu MŠMT EUPRO - OK08003 „OKO pro výzkum nových technologií“. Cílem akce bylo především zhodnotit přínos a zkušenosti, které tento projekt přinesl. Konference se zúčastnila řada významných profesorů, zástupci Ministerstva školství, Technologického centra AV ČR, ale také zástupci firem, kteří na projektu participovali. Na akci byly představeny také některé projekty, které jsou realizovány právě díky spolupráci a podpoře v rámci tohoto projektu.
 
Cílem projektu financovaného z prostředků Ministerstva školství bylo zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodním výzkumu, a to především prostřednictvím dotačních programů tzv. 7. Rámcového programu EU. Jak se to projektu podařilo a jak vůbec prakticky funguje, popsal v úvodu konference jeho koordinátor Jaroslav Chaloupka: „Cílem projektu bylo poskytnout maximální možnou informační, poradenskou ale i praktickou podporu českým zájemcům o 7. Rámcový program a pomoci jim zapojit se do konkrétních mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Praktická pomoc se týkala především vyhledání konkrétní výzvy v rámci 7. RP, následné vyhledání partnerů pro spolupráci a především asistence při přípravě a zpracování projektové žádosti.“
Dostupná data ukazují, že Česká republika se účastní v rámci 7. Rámcového programu zhruba 700 mezinárodních projektů, které čerpají prostředky ve výši 129 milionů euro. Nejúspěšnějšími v této oblasti jsou Němci, Francie a Anglie. V tvrdé mezinárodní konkurenci uspěje jen asi každý pátý projekt. Proč Česká republika patří spíše do té méně úspěšné poloviny zemí v čerpání těchto prostředků, vysvětluje doc. Jitka Kubátová z Technologického centra AV ČR: „V Evropě se válejí peníze na zemi a jen na nás je umět je sebrat. Ale jelikož v rámci programu neexistují žádné národní alokace, naši vědci musí obstát v celoevropské konkurenci. Problematická bývá také podmínka vytvoření tzv. konsorcia, ve kterém musí být zahrnuty minimálně 3 subjekty ze tří různých zemí. Z tohoto důvodu vítám podporu právě z takových projektů, jakým je tento.“
V tomto roce vyhlásila Evropská Komise poslední výzvy 7. Rámcového programu. V současné době ale už vrcholí přípravy a projednávání 8. Rámcového programu nazvaného „HORIZON 2020“, který by měl od roku 2014 tento program nahradit, a ve kterém budou prostředky ve výši 80 miliard euro. „My už se na tuto změnu důkladně připravujeme a v současnosti předkládáme nový projekt, který má za cíl navázat na ten současný a opět podpořit českou vědu tak, aby byla v rámci mezinárodní spolupráce konkurenceschopná“, prozradil ředitel BIC Brno Jaroslav Chaloupka.
Vybrané příspěvky a sborník konference lze získat na vyžádání u organizátora konference BIC Brno, spol. s.r.o.
 
Vypracovalo: BIC Brno spol. s r. o. Podnikatelské a inovační centrum
05/09/2012
 
Co je 7. Rámcový Program
Rámcový program pro výzkum a vývoj je už sedmým rámcovým programem od vzniku Evropského společenství a mám tři hlavní cíle: podporovat nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie, zlepšení dynamiky, tvořivosti a excelentnosti evropského výzkumu na hranicích poznání a lidského potenciálu v oblasti výzkumu a techniky v Evropě.
 
K oprávněným žadatelům patří široké spektrum organizací a jednotlivců, univerzity, výzkumná centra, mezinárodní korporace, malé a střední podniky, veřejné instituce a jednotlivci. Na sedmileté období realizace od roku 2007 do 2013 je pro tento program vyčleněný rozpočet 53,2 miliard eur, což představuje doteď nejvyšší rozpočet v rámci těchto programů.
 
Více informací na: http://www.fp7.cz

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz