Komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu

26.07.2012
Evropská komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).
 
Svých funkcí se noví členové oficiálně ujmou 31. července.

Správní rada odpovídá za celkovou strategii a výběr, koordinaci a hodnocení „znalostních a inovačních středisek“, inovačních center založených na partnerství veřejného a soukromého sektoru, která jsou jádrem EIT. Tato střediska sdružují špičkové vysokoškolské instituce, výzkumná centra a podniky, aby se společně zabývaly možnostmi inovativního řešení zásadních společenských problémů, jako je změna klimatu a udržitelná energetika.

Správní rada bude dohlížet na uplatňování Komisí navrženého strategického programu inovací EIT. Program dá podnět k vytvoření až 600 nových společností a k odborné přípravě 10 000 magisterských studentů a stejného počtu doktorandů v rámci nových studijních plánů, které kombinují špičkovou vědu se silným podnikatelským prvkem.

Hlavním posláním EIT, který byl jakožto samosprávný subjekt EU zřízen v roce 2008, je podporovat konkurenceschopnost členských států propojením špičkových institucí ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumných středisek a podniků.

V příštím finančním rámci Evropská komise navrhla rozpočet ve výši téměř tří miliard eur, aby EIT umožnila vytvořit šest nových znalostních a inovačních středisek ke třem již existujícím, která se zaměřují na změnu klimatu, udržitelnou energetiku a informační a komunikační technologie (viz IP/11/1479).

Správní radu EIT tvoří 22 odborníků. Zajišťuje rovnováhu mezi odbornými znalostmi a zkušenostmi ze vzdělávání, z výzkumu a podnikání. Dvanáct nových členů se připojí k šestici členů původní správní rady, kteří ve funkcích zůstanou čtyři roky, po nichž dojde k další výměně. Správní rada má rovněž čtyři další členy, kteří jsou voleni z řad administrativního personálu, studentů a doktorandů EIT a znalostních a inovačních středisek.

Informace na webu EIT: http://eit.europa.eu/newsroom-and-media/article/european-commission-appoints-12-new-eit-governing-board-members/

Tisková zpráva Evropské komise s profily nových členů správní rady: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/828&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz