„Inovačními vouchery“ bude podpořeno 33 projektů

22.03.2012
Celkem 33 konkrétních projektů spolupráce mezi firmami a vysokoškolskými pracovišti získá dotaci v rámci programu Inovační vouchery Zlínského kraje.
 
Byly podpořeny všechny kvalitní projekty. Program Inovační vouchery Zlínského kraje byl vyhlášen poprvé, vzhledem k ohlasu bude tato forma podpory spolupráce mezi univerzitními odborníky a podnikateli z regionu pokračovat i v dalších letech.
12. 03. 2012
 

Do programu přišlo celkem 51 žádostí, z nichž však bylo 18 odmítnuto pro nesplnění formálních či věcných kritérií.

„Vzhledem k tomu, že jde o velmi kvalitní projekty, rozhodli jsme se podpořit 33 projektů,“ poznamenal statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Na podporu inovační spolupráce putuje 4,565 milionu korun, z toho 2,925 milionu činí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. „Inovační vouchery Zlínského kraje jsou velmi efektivním nástrojem podpory podnikání. Navíc projekt posiluje vazby univerzitních pracovišť na podnikatelské prostředí. Vynaložené prostředky tak přispějí ke zvyšování konkurenceschopnosti a tím i stability ekonomiky regionu,“ doplnil Lukáš. Firmy chtějí své záměry realizovat prostřednictvím spolupráce se čtyřmi vysokými školami. Největší zájem byl o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (17 projektů) a Vysoké učení technické v Brně (12 projektů).

Dalšími školami jsou pak VŠB-TU Ostrava a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
Inovační vouchery Zlínského kraje fungují tak, že firma si dohodne čerpání konkrétní služby od vysoké školy. Po úspěšné realizaci ze strany univerzity a úhradě ceny bude její část ve výši  maximálně 75 % proplacena. Firmy tak mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 000 až 149 999 korun, který využijí k nákupu služeb v hodnotě od 80 000 do 199 999 korun.

Další možnost této podpory inovačního podnikání pro firmy ze Zlínského kraje se předpokládá na podzim letošního roku, kdy by měl být připraven k vyhlášení druhý ročník programu.

Více informací na internetových stránkách projektu www.objevtesmer.cz.

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz