Inovace a podpora znalostní ekonomiky jsou klíčové pro zvýšení konkurenceschopnosti

21.05.2012
V Praze na mezinárodní konferenci „How-to“ of innovations, technology and entrepreneurship" o tom debatují odborníci z celého světa.
 

Česká republika je spolu se Slovenskem, Polskem, Itálií, Portugalskem, Španělskem, Maďarskem, Řeckem a Maltou umírněným inovátorem. Vyplývá to z výsledků srovnávacího přehledu výzkumu a inovací Unie 2011. Podle něj klíčovou roli v oblasti inovací hraje spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Právě na inovace je zaměřená mezinárodní konference „How-to" of Innovations, Technology and Entrepreneurship", kterou v pražském Malostranském paláci pořádá Světová banka. Partnerem akce je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Korean Development Institute School. Konference dnes začala přednáškami a workshopy a skončí ve středu 23. května návštěvou inovačních pracovišť v Plzni. Akce se zúčastní téměř stovka expertů na inovace ze státní, akademické i soukromé sféry z celého světa.

„Česká republika spatřuje v podpoře znalostní ekonomiky klíčovou roli pro udržení konkurenceschopnosti země do budoucna, a proto nás těší, že o naše zkušenosti s podporou inovací či technologických akvizic mají zájem další země. Věřím, že dialog mezi představiteli státních institucí, soukromé a akademické sféry zúčastněných zemí otevře i další možnosti vzájemné spolupráce v budoucnu," říká ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba.

„Inovace jsou důležitou součástí strategie Nový CzechInvest. Kromě zprostředkování finanční podpory z fondů EU v rámci Operačního programu podnikání a inovace, nabízíme řadu vlastních produktů a služeb, které mohou být pro účastníky konference inspirací. Konkrétními projekty se snažíme především posílit investice do inovací, pomoci přenášet výsledky výzkumu a vývoje do praxe, zavádět nové výrobky, služby a technologie či například usnadnit malým a středním firmám s inovačním potenciálem rozvoj na zahraničních trzích," doplňuje generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Miroslav Křížek.

Klíčovým dokumentem je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky, kterou v září 2011 schválila Vláda ČR. Od roku 2007 mohou podnikatelé a další subjekty čerpat dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Do 15. května 2012 byla z tohoto programu přiznána dotace 7 056 projektům v celkové výši 58,7 mld. Kč. Součástí OPPI je i program Inovace zaměřený na podporu inovací ve vědě, výzkumu a podnikání v České republice. Konkrétně podporuje uvedení nových výrobků, technologií či služeb do výroby a následně na trh, zlepšování organizace firemních procesů a ochranu práv průmyslového vlastnictví. Příjemci dotací jsou malé a střední podniky, vysoké školy, výzkumné instituce i fyzické osoby, pokud splní všechny podmínky. Od roku 2007 bylo rozhodnuto o podpoře z tohoto programu u 989 projektů v celkové výši 13 mld. Kč.

Na podporu inovací jsou ve strategii Nový CzechInvest, která vychází ze Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, zaměřeny mimo jiné projekty CzechAccelerator 2011-2014 a CzechEkoSystem financované z OPPI.
Program CzechAccelerator podporuje rozvoj českých technologicky orientovaných podniků na zahraničních trzích. Po úspěchu jeho pilotní fáze v kalifornském podnikatelském inkubátoru v Silicon Valley agentura projekt rozšířila do dalších světových destinací, a to pod názvem CzechAccelerator 2011-2014. Sbírat zkušenosti a navazovat důležité obchodní kontakty tak výrazně inovativní projekty mohou kromě západního i na východním pobřeží Spojených států v Bostonu, dále v Singapuru, Izraeli a Švýcarsku. Více na http://www.czechaccelerator.cz/.

Podpořit začínající podnikatele a pomoci jim k úspěšné realizaci jejich inovačního podnikatelského plánu je cílem programu CzechEkoSystem. Kvalitním a snadno dostupným specializovaným poradenstvím program pomůže při rozjezdu podnikání a vybrané projekty připraví pro financování z fondu rizikového kapitálu, tzv. seed fondu v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Více na http://www.czechinvest.org/projekt-czechekosystem.

Ambicí CzechInvestu je, aby se Česká republika stala lídrem v oblasti inovací. Z dříve zmiňovaného přehledu výzkumu a inovací Unie 2011 vyplývá, že jimi aktuálně jsou Švédsko, Dánsko, Německo a Finsko. Naopak nejvíce zaostávají Rumunsko, Litva, Bulharsko a Lotyšsko. Srovnávací výzkum vychází z 24 ukazatelů, které jsou seskupeny do tří hlavních kategorií a osmi oblastí:

  • „Předpoklady", tj. základní stavební kameny, které umožňují inovovat (lidské zdroje, otevřené, vyspělé a přitažlivé systémy výzkumu a financování a podpora),
  • „Aktivity podniků" - tato kategorie zachycuje úsilí, které evropské podniky vkládají do inovací (investice podniků, vazby a podnikání a duševní vlastnictví), a
  • „Výstupy", které ukazují, jak výše uvedené faktory prospívají hospodářství jako celku (inovátoři a hospodářské dopady, včetně zaměstnanosti).

Více na:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/102&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=enPro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na MPO ČR:

Veronika Forejtová, tisková mluvčí, tel.: +420 224 853 291, forejtova@mpo.cz

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz