Česká nanovlákna opět míří do Japonska

04.06.2012
V rámci Česko-japonských technologických dnů se prezentují na mezinárodní konferenci Nanofibres 2012.
 

Nové zdroje energie, technologie šetrné k životnímu prostředí a biotechnologie ve spojení s nanovlákny. Nejen o tom bude mezinárodní konference Nanofibers 2012, která se koná od 4. do 5. června 2012 v japonském Tokiu. Příležitost prezentovat aktuální výsledky výzkumu, vývoje a výroby nanovláken zde dostanou i české firmy a instituce. Jejich účast na konferenci je součástí 6. Česko-japonských technologických dnů, které pořádá agentura CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

„České nanotechnologie dobývají svět, o tom není pochyb. Naším úkolem je české nanotechnologické firmy a výzkumné instituce v tomto snažení podporovat, umožnit jim, aby mohly ukázat světu, jaké nápady se rodí v relativně malé zemi uprostřed Evropy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a dodává: „Nanotechnologie jsou oborem budoucnosti a náklady na podporu tohoto sektoru se nám nepochybně mnohonásobně vrátí.“

„Česko-japonské technologické dny jsou ideální příležitostí, jak prezentovat jedinečné výsledky českých firem a institucí v zahraničí, získat nové kontakty a možnosti dalšího rozvoje. V Japonsku jsme v posledních letech zaznamenali o české nápady a produkty veliký zájem. V ideálním případě by nadcházející akce mohla vyústit v uzavření strategických partnerství, která by představovala pro Českou republiku významný úspěch,“ říká ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

„Česká nanovlákna budou v Tokiu zastupovat společnosti Contipro Biotech, Elmarco, a Nafigate. Z českých vysokých škol a institucí, které se zabývají výzkumem a vývojem nanotechnologií, budou mít na konferenci představitele Vysoké učení technické v Brně a Středoevropský technologický institut Ceitec,“ vyjmenovává generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Českou účast na akci se nám podařilo zajistit také díky společnosti Nafigate, která provozuje globální informační portál o nanovláknech.“

Přímo za řečnický pult si v Tokiu stoupnou Jana Růžičková ze společnosti Contipro Biotech, Aleš Gardian z Elmarca a Ladislav Mareš z Nafigatu. Součástí konference bude rovněž veletrh, kde se budou prezentovat firmy Nafigate a Elmarco a dále Vysoké učení technické v Brně – Centrum materiálového výzkumu. V rámci doprovodného programu se účastníci Česko-japonských technologických dnů také zúčastní předvedení nanospideru NS 4S1000U přímo v showroomu společnosti Elmarco v Tokiu.

„Jsme rádi, že můžeme představit naše výsledky ukazující, že Česká republika patří v oblasti nanotechnologií ke světové špičce. Na konferenci jedeme prezentovat výsledky námi patentované technologie, která umožní v řadě případů více než desetkrát zvýšit produkci nanovláken,“ vysvětluje Jana Růžičková, vedoucí skupiny pro výzkum a vývoj nanovláken z biopolymerů ze společnosti Contipro Biotech a dodává: „To dokládá, že nejen vysoké školy, ale i soukromé firmy se mohou stát špičkovým výzkumným pracovištěm.“

„Na konferenci chceme prezentovat model globálního centra excelence v oblasti nanovláken. Propojujeme špičková světová pracoviště, vytváříme globální výzkumné centrum a realizujeme konkrétní projekty, které chceme představit. Komplexnost a globálnost našich aktivit umožňuje nabídnout firmám a investorům vývoj nových energeticky úsporných technologií a produktů s vysokou přidanou hodnotou“ uvedl Ladislav Mareš, předseda představenstva NAFIGATE Corporation.  

„Zástupci Centra materiálového výzkumu při Fakultě chemické VUT v Brně budou prezentovat technologii výroby polymerních materiálů - bioplastů vhodných pro zvlákňování. Mechanickými vlastnostmi mohou bioplasty konkurovat tradičním plastům, ale na rozdíl od nich jsou díky své přirozené odbouratelnosti šetrné k životnímu prostředí. Navíc jsou bioplasty plně biokompatibilní, což umožňuje jejich aplikaci v medicíně,“ říká Martin Weiter, vedoucí výzkumného programu na VUT Brno s tím, že je možné bioplasty zpracovat do formy nanovláken, což otevírá široké spektrum aplikací nejen v medicíně, ale také v obalovém průmyslu nebo zemědělství.

Projekt České Technologické Dny podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, technologií a inovací. Jeho největším přínosem je budování nových kontaktů a navazování spolupráce mezi výzkumnými institucemi, politickými představiteli a zástupci soukromého sektoru. Více najdete na http://www.czechtechnologydays.org/. Nadcházející České technologické dny v Japonsku, tzv. CzechNanoDays, volně navazují na mezinárodní veletrh Nano tech 2012, který se konal v únoru letošního roku v Tokiu a na kterém Česká republika měla národní pavilon. Více na http://www.czechinvest.org/na-mezinarodnim-veletrhu-nano-tech-2012-v-tokiu-se-poprve-predstavuje-cesky-pavilon a http://www.czechinvest.org/ceske-nanotechnologicke-firmy-pronikaji-na-japonsky-trh.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na MZV ČR:

Vít Kolář, tiskový mluvčí, mobil: +420 724 034 154, press@mzv.cz


Kontakt na MPO ČR:

Veronika Forejtová, tisková mluvčí, tel.: +420 224 853 291, forejtova@mpo.cz


Příloha k tiskové zprávě ze stažení ZDE.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz