Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích, 3. ročník konference

06.04.2012
Krajská zdravotní, a. s., a Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera 3. ročník dvoudenní konference se zahraniční účastí  „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. 
 
Datum: 12.04.2012 - 13.04.2012
Místo: zámek Větruše, Ústí nad labem

V průběhu konference budou představeny možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU  a z národních grantových programů. Kromě letos již poslední výzvy priority Health 7. RP  se konference ve svém druhém dni opět zaměří na prioritu eHealth čili na tzv. elektronizaci zdravotní péče. Na konferenci budou též přítomni zástupci tisku, mediálními partnery konference jsou Zdravotnické noviny a Sdělovací technika. Novinkou v letošním programu bude účast  zahraničních řečníků a dále představení  programu HORIZONT 2020, navazujícího na 7. RP v období 2014 – 2020, se zaměřením na biomedicínský výzkum.
 

Informace o programu, doprovodných akcích a možnosti ubytování budou průběžně aktualizovány na níže uvedených webových stránkách hlavních organizátorů: http://www.tc.cz a http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx

Informace o místu konání - viz www.vetruse.cz

Registrace probíhá na http://geform.tc.cz/biomedvyzkum3/ , uzávěrka registrace je 9. 4. 2012 nebo po naplnění kapacity sálu.

Více informací najdete v pozvánce.

 


Kontakt:
Jméno: Judita Kinkorová
E-mail: kinkorova@tc.cz

Program konference KZ a TC VaVaI 2012 v2.pdf

 

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz