A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth

27.07.2012
Evropská komise stanovila konkrétní kroky, které by členské státy měly podniknout v zájmu vybudování Evropského výzkumného prostoru (EVP), jednotného trhu v oblasti výzkumu a inovací v Evropě.
 
Cílem je umožnit výzkumným pracovníkům, výzkumným institucím a podnikům snadnější pohyb, konkurenci a spolupráci v mezinárodním měřítku. To povede k posílení výzkumné základny členských států, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a umožní jim to efektivněji spolupracovat na řešení hlavních společenských problémů, jako je změna klimatu, zajišťování potravin a energie a veřejné zdraví. Ve snaze pomoci vybudování Evropského výzkumného prostoru Komise rovněž podepsala společné prohlášení a memoranda o porozumění s organizacemi, které zastupují klíčové organizace podílející se na výzkumu a subjekty financující výzkum. Návrhy jsou reakcí na lhůty stanovené vedoucími představiteli EU, aby se Evropský výzkumný prostor realizoval do roku 2014.

Sdělení EK k ERA a související dokumenty jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era_communication-programme_en.htm

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz