Oko pro výzkum nových technologií


První ročník EKOinovačního fóra přinesl představení inovativních projektů, souboj zelených startupů i bohatý networking
EKOinovační fórum s mottem „udržitelné technologie pro budoucnost“ mělo za cíl především akcelerovat nástup moderních řešení do každodenního života. 
Udržitelné financování VaVaI se bez zvýšení prostředků ze soukromého sektoru neobejde
Již poosmé se ve čtvrtek 26. října 2017 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách společnosti SIEMENS v Brně. 
"700 milionů navíc"
Již posedmé se ve čtvrtek 20. dubna 2017 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách Centra dopravního výzkumu v Brně. Hlavním hostem zasedání byl náměstek ministryně školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga, který se členy vědecké rady a přítomnými hosty diskutoval o záměrech MŠMT v oblasti výzkumné činnosti vysokých škol.
NEJinovativnější firmou v Jihomoravském kraji je výrobce tlumičů STROJÍRNA OSLAVANY
28 listopadu 2016 – Třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje zná svého vítěze. Stala se jím společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Firma se řadí nejen k předním evropským výrobcům hydraulických tlumičů pro podvozky kolejových vozidel, ale rovněž k vyhledávaným výrobcům přesných strojních dílců a součástí.
„Česká republika není jen montovna a Brno je toho zářným příkladem“
Již pošesté se v úterý 25. října 2016 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (VÚPS). Hlavním hostem zasedání byla emeritní předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková, která se členy vědecké rady a přítomnými hosty diskutovala o současném stavu podpory aplikovaného výzkumu.
Startuje další ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje
Úspěšná soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje je letos vyhlášena již potřetí. Ověřit úroveň inovační vyspělosti firmy a poměřit síly s konkurencí mohou opět malé a střední podniky působící v Jihomoravském kraji. 
V Brně byla představena budoucnost aplikovaného výzkumu
Již popáté se ve středu 27. dubna 2016 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v nově otevřených prostorách středoevropského technologického institutu CEITEC. Hlavními hosty zasedání byli nově zvolený předseda Technologické agentury ČR Petr Očko a vedoucí expertního týmu národní iniciativy Průmysl 4.0 Vladimír Mařík. 
NEJinovátorem Jihomoravského kraje 2015 je firma FlowMon Networks, a.s
Vítězem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 se stala společnost FlowMon Networks, a.s., která pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. 
„Podporou aplikovaného výzkumu se inspirujme v Německu“
Již počtvrté se ve čtvrtek 15. října 2015 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách jedné z nejúspěšnějších brněnských firem Frentech Aerospace. Hlavním hostem zasedání byla emeritní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, která se ve své prezentaci zabývala především konkurenceschopností České republiky ve vztahu k inovacím. Další části programu přinesly účastníkům aktuální informace o budoucích prioritách programu Horizont 2020 nebo podrobný přehled o dosavadní české účasti právě v tomto dotačním programu.
Vláda chce větší důraz na výsledky výzkumu
Již potřetí se ve čtvrtek 23. dubna 2015 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách jedné z nejznámějších brněnských firem ZETOR TRACTORS a.s. Hlavním hostem zasedání byl profesor Jiří Málek, místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 
Vyhlášena výzva „Human Resources Training Programme – Japan“
Byla vyhlášena výzva k podávání přihlášek na 4/5 týdenní manažerský program, který má pomoct evropským společnostem ve stupu na Japonský trh. 
Titul NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014 získala společnost ASIO, spol. s.r.o.
Vítězem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014 se stala společnost ASIO, spol. s.r.o. zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, která uspěla v konkurenci téměř dvou set firem. Cílem soutěže, která odstartovala v červenci letošního roku, bylo najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Zástupce vítězné společnosti převzal ocenění a titul „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014“ z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo 4. prosince v Kompetenčním centru INTEMAC v Kuřimi. 
2. zasedání Vědecké rady BIC Brno představilo nové možnosti financování i výzkumné záměry firem
Již podruhé se ve čtvrtek 6. listopadu sešla Vědecká rada BIC Brno. Hlavním hostem zasedání byl Marian Piecha, bývalý ředitel agentury CzechInvest a současný ředitel sekce investic a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ten ve své prezentaci představil nové možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací na období 2014 - 2020. V rámci dalšího programu proběhla prezentace výzkumných a vývojových záměrů několika významných firem regionu, které by rády navázaly spolupráci s výzkumnou sférou.
Česká věda je online
Projekt Česká věda do světa přichází s novinkou. Kromě běžných aktivit, jako je asistence a poradenství v oblasti mezinárodních projektů ve vědě a výzkumu či pořádání odborných workshopů a konferencí, využívá nyní pro šíření informací také prostředky moderní komunikace. Cílem je podpořit české výzkumné týmy v četnějším zapojení do mezinárodních aktivit, ale také se snažit o propojování výzkumníků s inovativními firmami.
České firmy podaly žalostně málo projektů
V rámci první výzvy do největšího evropského programu zaměřeného na vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 podaly české malé a střední podniky ve srovnání s ostatními státy žalostně málo projektů. Souhrnná čísla zveřejnila Evropská komise na svém twitterovém účtu (@H2020SME). Počty obdržených projektů v první výzvě SME Instrument programu Horizont 2020 podle komise předčily očekávání. 
Česká věda do světa
Čeští vědci by mohli získat mnohem více finančních prostředků na svůj výzkum. Musejí však zvýšit svou aktivitu a úspěšnost při získávání grantů z mezinárodních dotačních programů zaměřených na výzkum a vývoj. Jedná se především o tzv. rámcové programy EU. Aktivita Čechů v tom posledním, 7. Rámcovém programu, byla totiž podprůměrná. 
Propojování výzkumníků s inovativními firmami je pro rozvoj jihomoravského regionu nezbytné
Inovace je základem Vaší existence. Pod tímto názvem se ve čtvrtek 6. března 2014 uskutečnila v Brně celodenní konference, jejíž ambicí bylo napomoci propojování výzkumných kapacit regionu s místními inovativními firmami, a tím přispět k rozvoji regionu Jižní Moravy.
Inovační vouchery vyhlášeny
Dne 12. března 2014 začíná příjem žádostí v již 6. výzvě projektu inovačních voucherů v Jihomoravském kraji.
Prezentace prof. Zdeňka Součka
Prezentace prof. Součka na téma Jak připravit v globálním prostředí podnik na následujících 15 let
Zbrusu nový zpravodaj AVO
Vyšel první výtisk zprAVOdaje Asociace výzkumných organizací
Setkání česko-slovinských podnikatelů
Setkání podnikatelů v oblasti ICT
Konference sítě Enterprise Europe Network
Konference na téma ''Finanční nástroje pro české podniky aneb rozvoj konkurenceschopnosti v době recese''
Webový portál z oblasti nanomedicíny
Byl zahájen provoz nového webového serveru, který se zabývá nanomedicínou.
Vyšlo Echo č. 4-5/2012 s přílohou
Echo č. 4-5/2012 vyšlo těsně před desátou konferencí České dny pro evropský výzkum.
Desáté české dny pro evropský výzkum
Jubilejních 10. českých dnů pro evropský výzkum s podtitulem  Jak se připravit na Horizont 2020?  se účastnilo  221 zájemců.
Seminář o obchodních příležitostech k dodávkám do CERN
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Výborem pro spolupráci ČR s Evropskou organizací pro jaderný výzkum, Technologickým centrem AV ČR a CzechTrade organizovalo dne 23. října 2012 v Černínském paláci seminář pro české podnikatelské subjekty o obchodních příležitostech k dodávkám zboží a služeb do Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN).
Užší spolupráce vědců s podnikateli bude tématem listopadové konference v Olomouci
V úterý 27. listopadu pořádá Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů společně s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Ústavem molekulární a translační medicíny – BIOMEDREG konferenci na téma věda, její transfer a přínosy pro firemní sféru.
Nové číslo Inovačního bulletinu
Vyšlo nové číslo Inovačního bulletinu.
Auditoři Evropské komise radili, jak předcházet chybám v projektech 7. RP
Dne 10. října 2012 se na Mendelově univerzitě v Brně konal seminář na téma Jak se vyhnout finančním chybám v projektech 7. RP.
Konference - Věda a výzkum pro inovace
Dne 5. září 2012 se v prostorách rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnila konference s názvem „Věda a výzkum pro inovace“.
Informační den k výzvám 7. RP
Dne 2. října 2012 se konal na VŠB-TUO v Ostravě-Porubě Informační den k výzvám 7. RP, konkrétně k prioritám Energetika, Doprava a NMP a k Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT), organizovaný ve spolupráci RKO pro 7. RP MSK a TC AV ČR.
Nová publikace věnovaná EIT
V září 2012 zveřejnil Evropský inovační a technologický institut (EIT) publikaci věnovanou dosavadním úspěchům svých prováděcích jednotek (KICs).
5. monitorovací zpráva 7. RP
EK zveřejnila v pořadí již pátou monitorovací zprávu 7. RP.
Začala stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC
Poklepáním základním kamenů začaly v pondělí 24. září práce na výstavbě nových budov Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně.
2. národní seminář k projektu PACITA se uskutečnil v Parlamentu ČR
Technologické centrum uspořádalo v pořadí již 2. národní seminář k projektu PACITA, který se konal 24. září v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nad kterým převzal záštitu Zahraniční výbor Parlamentu PČR.
Bio-based industries - veřejná konzultace
Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci: "Bio-based industries, towards a public-private partnership under Horizon 2020?"
14. 9. 2012 EK publikovala významný dokument Strategický přístup v mezinárodní spolupráci
14. září 2012 přijala Evropská komise významný dokument Zaměření mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací a její posílení: strategický přístup
Hledají se Vizionáři roku 2012
Firmy a autoři obdrží ocenění za inovativní produkty, služby a nápady.
Nové číslo Zpravodaje 7. RP
Ve čtvrtek 13. září vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP, ve které najdete informace o aktuálních výzvách či připravovaných akcích a novinkách z oblasti 7. RP.
Přihlaste se do 2. ročníku soutěže adVENTURE
Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora (Amcham) vyhlašují 2. ročník soutěže adVENTURE, jejímž cílem je podpořit rozvoj inovativních start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Jedná se o soutěž, do které se mohou přihlásit všichni žačínající podnikatelé i jednotlivci s neotřelými nápady a nadnárodními ambicemi.
Vyšlo nové číslo bulletinu EF-TRANS
Dovolujeme si Vás informovat o dalším vydání e-bulletinu individuálního projektu národního „Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS)“.
Workshop "Financial aspects of ERC grants and audits", 12th September 2012
The workshop "Financial aspects of ERC grants a nd audits" took place on Sept 12 at Technology Centre in Prague.
Vyšlo Echo č. 3/2012
Echo č. 3/2012 přináší mj. informaci o hodnocení nových členských států v 7. RP, jak ji zpracovala Fraunhoferova společnost, či analýzu dlouhodobých dopadů RP, zpracovanou Evropským konsorciem pro hodnocení politik.
Výsledky páté výzvy pro podávání žádostí o "ERC Starting Grants"
Evropská výzkumná rada zveřejnila výsledky páté výzvy pro podávání žádostí o "ERC Starting Grants" (2012).
TC uspořádalo workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator Grants 2013
Technologické centrum AV ČR uspořádalo 7. září 2012 ve spolupráci s Yellow Research uzavřený specializovaný workshop pro žadatele o ERC Starting (2-7 let po Ph.D.) a ERC Consolidator Grants (více než 7–12 let po Ph.D.) v poslední výzvě 7. RP EU.
Průvodce online systémem podávání žádostí
Evropská komise zveřejnila nového průvodce online systémem podávání žádostí o dotační tituly 7. rámcového programu.
3. výzva pro podávání žádosti o grant v programu SoMoPro II.
Dne 10. 8. 2012 byla otevřena 3. výzva pro podávání žádosti o grant v programu SoMoPro II.
Otevřena registrace na jubilejní desátý ročník konference CZEDER
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá  dne 25. října 2012 již desátou konferenci České dny pro evropský výzkum.
Pozvánka na Silicon Valley Startup Camp
US Market Access Center ve spolupráci s Czech ICT Alliance a jejími partnery ze zemí střední Evropy uspořádají v Praze mezinárodní Silicon Valley Startup Camp pro technologické startupy ze středu Evropy.
Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka pro rok 2012
(Cena za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji)
Inovační bulletin má novou tvář
Technologické inovační pro Vás připravilo barevnější verzi inovačního bulletinu „Novým grafickým zpracováním se snažíme čtenářům zpříjemnit čas strávený nad řádky časopisu,“ uvedla k nové grafické podobě ředitelka společnosti Mgr. Daniela Sobieská.
Výzva k podávání žádostí o post-doktorandskou pozici, Francie, sociální a humanitní vědy
Fondation Maison des Sciences de l’Homme nabízí výzkumníkům v oblasti sociálních a humanitních věd možnost zažádat o "postdoctoral fellowships" v délce trvání 9 měsíců jako součást programu “Fernand Braudel-IFER” (International Fellowships for Experienced Researchers). Program je podporován EU (Action Marie Curie – COFUND – 7th PCRD).
A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth
Evropská komise stanovila konkrétní kroky, které by členské státy měly podniknout v zájmu vybudování Evropského výzkumného prostoru (EVP), jednotného trhu v oblasti výzkumu a inovací v Evropě.
Komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu
Evropská komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).
Podnikatelé si mohou rozdělit dvě miliardy korun na výzkum a vývoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo třetí výzvu programu Potenciál.
Ještě k workshopu Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR: prezentace II
Ještě k workshopu Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR: prezentace II
Ještě k workshopu Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR: prezentace III
Workshop Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR pořádaný Technologickým centrem AV ČR, Svazem chemického průmyslu ČR a agenturou CzechInvest 31. května 2012 se těšil velkému zájmu.
Ještě k workshopu Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR: prezentace IV
Ještě k workshopu Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR: prezentace IV
Ještě k workshopu Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR: prezentace I
Workshop Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál v ČR pořádaný Technologickým centrem AV ČR, Svazem chemického průmyslu ČR a agenturou CzechInvest 31. května 2012 se těšil velkému zájmu.
Byly vyhlášeny nové výzvy v rámci programu Myšlenky 7. RP
Dne 10.7. vyhlásila EK nové výzvy v rámci specifického programu Myšlenky (granty Evropské výzkumné rady, ERC).
Byly vyhlášeny nové výzvy v rámci programu Lidé 7. RP
Dne 10.7. vyhlásila EK tři nové výzvy v rámci specifického programu Lidé (akce Marie Curie, MCA).
6. výzva 7RP SPACE včetně GMES a klimatické změny publikována
10. června 2012 byla publikována 6. výzva v oblasti SPACE rámcových programů EU pro oblast SPACE s celkovým rozpočtem 126 milionů EUR.
Poslední výzvy pro předkládání projektů 7. RP v oblasti životního prostředí vyhlášeny
Dne 10. července 2012 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů v oblasti životního prostředí 7. RP.
V Milovicích vznikne vědeckotechnický park s podporou OPPI
Firmám poskytne kvalitní zázemí pro výzkum, vývoj a inovace.
Prezentace z "EIT conference: Good practices and learnings"
Ve dnech 25. a 26. června 2012 se v Kodani konala konference zaštítěná dánským předsednictvím v Radě EU zaměřená na Evropský inovační a technologický institut (EIT).
Vyšlo Echo č. 2/2012
Druhé letošní číslo časopisu se věnuje excelenci v evropském výzkumu - přináší mj. zajímavé rozhovory s několika úspěšnými držiteli ERC grantů, příspěvek o hodnocení excelence v evropském výzkumu i analýzu hodnocení českých návrhů projektů podaných do ERC.
10. české dny pro evropský výzkum
Jubilejní desátý ročník konference České dny pro evropský výzkum se bude konat 25. října 2012 v prostorách hotelu Diplomat a jeho hlavním tématem bude příprava na rámcový program Horizon 2020.
Evropské forum pro vědu a průmysl - JRC
Společné výzkumné centrum EK (JRC) zastřešuje Evropské fórum pro vědu a průmysl a pravidelně publikuje newsletter přinášející informace o aktivitách JRC zaměřených na potřeby průmyslu.
Školení mediální komunikace - výživa a potraviny
Evropský projekt MAITRE financovaný ze 7.RP nabízí výzkumným institucím a univerzitám možnost uspořádat v roce 2013/2014 bezplatné dvoudenní školení zacílené na mediální komunikaci vedené profesionálními novináři.
TC zorganizovalo 10. sérii seminářů o finančním řízení projektů 7. RP - PREZENTACE
Ve dnech 22. a 26. června uspořádalo TC semináře věnované finančnímu řízení projektů 7. RP.
Česká nanovlákna oslovila asijské trhy
Pomohly jim 6. Česko-japonské technologické dny.
Seminář k výzvě v programu ALFA
Technologická agentura ČR dne 22. června 2012 pořádá v Praze informační seminář k vyhlášení 3. veřejné soutěže v programu  ALFA.
Seminář zaměřený na Akce Marie Curie – projekty ITN - PREZENTACE
12. června 2012 Technologické centrum AV ČR uspořádalo seminář zaměřený na AKCE MARIE CURIE – PROJEKTY ITN.
Školení k přípravě projektů do 7.RP-KBBE
Síť národních kontaktních pracovníků pro 7.RP KBBE - Bionet pořádá dne 5.7. 2012 ve Varšavě mezinárodní školení pro výzkumníky zaměřené na přípravu projektů pro 7.RP-KBBE.
Seminář o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) - PREZENTACE
7. června 2012 proběhl v prostorách AV ČR seminář zaměřený na „ERC Starting Grants“ a „ERC Consolidator Grants“, na jejichž předkládání bude v červenci, resp. listopadu 2012 vyhlášena výzva (viz Participant Portal).
Informační den k aktuálním výzvám v oblasti „Životní prostředí“ - PREZENTACE
Dne 6. června 2012 se v Technologickém centru AV ČR konal seminář zaměřený na problematiku přípravy projektového návrhu v oblasti životního prostředí 7. RP.
Česká nanovlákna opět míří do Japonska
V rámci Česko-japonských technologických dnů se prezentují na mezinárodní konferenci Nanofibres 2012.
Důležité změny v souvislosti s posledními výzvami v programu Myšlenky 7. RP!!!
Evropská výzkumná rada (ERC) upozorňuje na důležité změny v souvislosti s vyhlášením výzev pro rok 2013. Dosavadní výzva pro podávání žádostí o ERC Starting Grants bude rozdělena na dvě samostatné výzvy: ERC Starting Grants (StG) a ERC Consolidator Grants (CoG).
Pracovní program Lidé 2013 - "orientation paper"
Evropská komise zveřejnila tzv. "orientation paper"obsahující základní informace z pracovního programu Lidé pro rok 2013, aby usnadnila žadatelům přípravy na poslední výzvy v r. 2013.
Jak využít rizikového kapitálu v nanotechnologickém byznysu
CzechInvest uspořádal workshop nejen pro nanotechnologické start-upy.
TA ČR hledá odborníky do databáze oponentů
TA ČR hledá odborníky do databáze oponentů, zejména ty, kteří mají zkušenost s hodnocením projektů v obdobných programech.
AUTO SYMPO 2012 se bude věnovat alternativním pohonům
Pro účastníky odborné konference jsou připraveny i zkušební jízdy.
Jak stát podporuje IT firmy, aby se dostaly do Silicon Valley
V úterý 29. května od 11.30 do 12.30 odpovídal na dotazy čtenářů serveru Ekonom.cz Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.
POZOR!!! Změna místa semináře o grantech Evropské výzkumné rady (ERC)
Z důvodu navýšení kapacity proběhne seminář   o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) (viz  http://www.fp7.cz/cz/detail-akce/eventid-7482/) v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 (místnost 206). Datum (7.  6. ) ani doba zahájení se nemění. 
Ve Zlínském kraji nejlépe inovovala uherskobrodská zbrojovka
V soutěží Inovační firma Zlínského kraje 2012 byly oceněny tři společnosti.
Inovace a podpora znalostní ekonomiky jsou klíčové pro zvýšení konkurenceschopnosti
V Praze na mezinárodní konferenci „How-to“ of innovations, technology and entrepreneurship" o tom debatují odborníci z celého světa.
Nové znalosti ze sdílení inovačních řešení
Hledání inovativních řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst vhodných pro podmínky regionů Středního východu a Severní Afriky (NEMA) a střední Evropy a Střední Asie (ECA), přivedlo tento týden 80 tvůrců politiky, expertů ze soukromého sektoru, akademiků, členů dárcovské komunity, novinářů a zástupců občanské společnosti do Prahy na dvoudenní konferenci o inovacích, technologiích a podnikání.
CEI - výzva k podávání návrhů projektů v KEP
Středoevropská iniciativa (Central European Initiative - CEI), jíž je ČR členem, vyhlásila dne 30. 4. výzvu k podávání návrhů projektů v Know-how Exchange Programme (KEP), který se zaměřuje spolufinancování a projektů a programů podporujících přenos know-how a dobré praxe z členských do nečlenských zemí EU.
Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků - PREZENTACE
17. května 2012 se v Technologickém centru AV ČR v rámci cyklu informačních akcí v regionech (Brno, Ostrava, Olomouc, České Budějovice) uskutečnil seminář k podpoře mobility výzkumných pracovníků.
IPR Helpdesk webinars
IPR Helpdesk otevřel registraci internetových seminářů na červen 2012.
Networking v Silicon Valley
V Kalifornii se setkali čeští podnikatelé se zástupci předních světových inovativních firem.
Bruselský informační den a partnerské setkání - KBBE
Dne 16.7. se uskuteční v Bruselu informační den k výzvě KBBE 2013.
Healthy diet, healthy life - konference společné programové iniciativy
Jedná se o první konferenci společné programové iniciativy "Healthy diet, healthy life".
Workshop Knowledge Transfer, 25.4.2012, Praha (Knowledge Transfer Study)
Dne 25. 4. 2012 se v Praze uskutečnil mezinárodní workshop Knowledge transfer at Universities and Public Research Institutions in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Slovenia: the road ahead, jehož lokálním partnerem bylo Technologické centrum AV ČR a MŠMT.
Výroční zpráva za společné technologické iniciativy (společné podniky) 2010
Po předcházejícím střednědobém hodnocení EK zveřejnila výroční zprávu shrnující aktivity společných technologických iniciativ ve formě společných podniků za r. 2010.
Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál
Pracovní seminář CzechInvestu a partnerů se zaměří na současné trendy v oboru nanotechnologií
Možnost navázání partnerství pro výzvy 7. RP
V souvislosti s přípravou posledních výzev v 7. RP, jejichž vyhlášení se očekává v červenci letošního roku, se uskuteční mezinárodních partnerská setkání napomáhající navázání spolupráce pro společné projekty i dalším možnostem spolupráce.
Vyšlo nové číslo časopisu Echo
První letošní číslo časopisu Echo je výhradně věnováno programu Horizon 2020 - budoucímu rámcovému programu pro výzkum a inovace na léta 2014-2020.
Návrh pracovního programu pro 6. výzvu SECURITY plánovanou na červenec 2012
Přiložený soubor vám umožní orientaci v připravovaných tématech poslední výzvy bezpečnostního výzkumu v 7. RP s rozpočtem 299 milionů €.
Orientační témata poslední výzvy 7. RP KBBE zveřejněna
Evropská komise dnes zevřejnila tzv. Orientation Paper s předběžnými tématy poslední výzvy KBBE v 7. RP  (výzva KBBE 2013).
NMP 2013 Orientation Paper
Evropská komise vydala orientační dokument, který nabízí potencionálním předkladatelům projektových návrhů pohled na hlavní tematické linie pracovního programu 7. výzvy priority Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP) na rok 2013.
Akademie věd ČR podporuje společně s JRC Dunajskou strategii
Předseda AV ČR Jiří Drahoš a generální ředitel JRC Dominique Ristori podepsali dohodu, kterou se AV ČR připojuje k iniciativě JRC pro vědeckou podporu Dunajské strategie.
Témata poslední výzvy 7. RP v oblasti životního prostředí zveřejněna
Evropská komise uveřejnila tzv. Orientation paper - tedy návrh pracovního programu s tématy, která budou předmětem poslední výzvy v oblasti životního prostředí 7. RP.
Zpravodaj 7. RP duben 2012
Ve čtvrtek 26. dubna 2012 vyšlo nové číslo elektronického Zpravodaje 7. RP.
Hodnotící zpráva European Metrology Research Programme (EMRP)
Střednědobým hodnocením procházejí prakticky všechny nástroje na financování výzkumu, vývoje a inovací. Evropská komise zveřejnila další z takových hodnotících zpráv, tentokrát za European Metrology Research Programme (EMRP), iniciativou pod čl. 185 Smlouvy (původně čl. 169).
V Bruselu se konal seminář ke KTT (Knowledge and Technology Transfer)
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) zorganizovala dne 24. dubna 2012 v Bruselu mezinárodní seminář pod názvem „Knowledge and Technology transfer – What is going on at practical level“.
Singapur se otevírá českým inovativním firmám
Agentura CzechInvest a partneři zahájili provoz CzechAcceleratoru 2011-2014 v Singapuru.
Na vývoji multifunkčních nanovláken spolupracuje česká firma Nafigate s přední vědeckou institucí NUS ze Singapuru
Spolupráce posouvá obalovou techniku pro balení léčiv, potravin a nápojů k větší šetrnosti vůči životnímu prostředí.
Co vaše firma potřebuje k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací?
Zúčastněte se celoevropského průzkumu Evropské komise prováděného v rámci EU projektu SMARD.
Střednědobé hodnocení schématu COFUND (SP Lidé)
Byla zveřejněna další ze série střednědobých hodnotících studií, tentokrát se jedná o schéma COFUND ze specifického programu Lidé (známého jako akce Marie Curie).
Nové statistiky o 7. RP
Údaje o účasti ČR v 7. RP, které se zveřejňují na stránkách 7. RP, byly aktualizovány (jsou platné k únoru 2012).
10. vlna žádostí o dofinancování otevřena
MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informaci o otevření další vlny na předkládání žádostí o tzv. dofinancování mezinárodních VaV projektů.
Studie o dlouhodobém dopadu rámcových programů
EK nechala vypracovat v rámci projektu EPEC studii o dlouhodobém dopadu rámcových programů Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme.
Výběrové řízení na externí konzultanty
Evropská komise avizuje dubnové výběrové řízení na externí konzultanty, kteří se budou zabývat různými fázemi projektů EU (od psaní jejich zadání až po hodnocení), a to ve 12 oblastech (potravinová bezpečnost, dopravu, energetika, životní prostředí , ICT, zdravotnictví, krizový management, kultura apod.
Kancelář CZELO se zapojuje do diskuse k návrhu Horizontu 2020
Návrh nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 (H2020) je intenzivně diskutován na všech úrovních.
Zahraniční výzkumná centra nabízejí mladým vědcům mezinárodní stáže
V prostorách Rektorátu Vysokého učení technického v Brně se 27. března 2012 uskutečnil informační den k akcím Marie Curie („Marie Curie Road Show 2012“) pro zájemce o vědecko-výzkumné pobyty se zaměřením na získání stálé pozice v oboru a na profesní růst ve výzkumu.
TC AV ČR spoluorganizovalo České dny ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně
Ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v ruské Dubně se ve dnech 28. - 30. března 2012 konaly České dny.
Transfer technologií mezi vědeckou a průmyslovou sférou na regionální úrovni
Projektový tým TT Point Vysokého učení technického v Brně Vás srdečně zve na výroční konferenci na téma "Transfer technologií mezi vědeckou a průmyslovou sférou na regionální úrovni".
Kulatý stůl k H2020 ke společenské výzvě Zdraví, demografické změny a životní pohoda
Technologické centrum AV ČR, MŠMT a MPO spolupořádají další ze série kulatých stolů k programu Horizon 2020, tentokrát ke společenské výzvě Zdraví, demografické změny a životní pohoda (Health, Demographic Change and Wellbeing).
Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích, 3. ročník konference
Krajská zdravotní, a. s., a Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera 3. ročník dvoudenní konference se zahraniční účastí  „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. 
Seminář k 7. RP - "Health - Bio - Environment"
Seminář věnovaný posledním výzvám k předkládání projektů do 7. RP v oblastech"Zdraví", "Zemědělství, potraviny a biotechnologie" a "Životní prostředí" se uskuteční 19.4.2012 v Českých Budějovicích.
Scientific Support to the Danube Strategy: Environment protection, navigability, energy production,
Konference vytvoří prostor pro setkání zástupců zemí dunajského regionu, vědců a politiků.
Workshop TRANSFER ZNALOSTÍ, Praha, 25. dubna 2012
Odborný workshop zaměřený na praxi transferu znalostí na univerzitách a ve veřejných výzkumných institucích České republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska  se uskuteční  25. 4. 2012 v Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
Nové číslo Zpravodaje 7. RP
Vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP, ve kterém najdete mimo jiné informace o otevřených a chystaných výzvách, první orientační přehledy výsledků loňských výzev a pozvánky na relevantní akce související se 7. RP.
Výsledky veřejné konzultace na téma vědecká informace v digitálním věku
EK zveřejnila výsledky veřejné konzultace "on scientific information in digital age", která byla otevřená od 15.07.2011 do 09.09.2011.
Innovation Union Scoreboard 2011
Na začátku března 2012 vydala Evropská komise druhé vydání srovnávací studie Innovation Union Scoreboard.
Nové výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Curie
Dne 13. března  Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (tj. ti, kteří již získali titul Ph.D. nebo mají alespoň 4 roky praxe ve výzkumu od doby, kdy získali titul opravňující k doktorskému studiu).
FP7 CONNECTIONS 2012
Zúčastněte se konference FP7 CONNECTIONS 2012 spojenou s možností navázat kontakty s potenciálními výzkumnými partnery z celé Evropy.
Série kulatých stolů k Horizon 2020
Technologické centrum a MŠMT spolupořádají sérii kulatých stolů k programu Horizon 2020.
„Inovačními vouchery“ bude podpořeno 33 projektů
Celkem 33 konkrétních projektů spolupráce mezi firmami a vysokoškolskými pracovišti získá dotaci v rámci programu Inovační vouchery Zlínského kraje.
Seminář na téma Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách
Technologické centrum AV ČR a Český statistický úřad si Vás dovolují pozvat na společný seminář na téma "Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách", který se bude konat 20. dubna 2012 v konferenčních prostorách Technologického centra.
Konzultační a expertní aktivity pro projekty 7.RP EU/Euratom
Technologické centrum nabízí konzultační a expertní aktivity pro projekty 7.RP EU/Euratom v oblastech finančních a právních aspektů tohoto programu a v otázkách projektového managementu.
V iQparku v Liberci začala celostátní soutěž pro základní a střední školy „Co víš o nanovláknech?“
Vedoucí pozici České republiky v nanovláknech potvrdila světově unikátní 3D animace.
České nanotechnologické firmy pronikají na japonský trh
Veletrh Nano tech 2012 přinesl českým firmám nové možnosti spolupráce.
VUT v Brně chystá tři elektrokonference
Registrace účastníků je v plném proudu.
Praha hostí Česko-americkou konferenci o inovacích
Akce je součástí Česko-amerických technologických dnů.
Švýcarská firma nabízí pozici v rámci akcí Marie Curie
Firma LONZA nabízí zkušeným výzkumným pracovníkům, kteří mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu, možnost spolupráce na dobu 2 let.
Opatření EK pro zjednodušení realizace programů EU v období 2014-2020
Evropská komise zveřejnila sdělení, ve kterém shrnuje proces postupného zjednodušování realizace programů EU v programovém období 2014-2020.
Nová výzva pro žádosti o inovační voucher
Dne 13. 3. bude zahájen sběr žádostí o inovační voucher.
Semináře k 7. RP na poptávku
Technologické centrum AV ČR  nabízí českým subjektům komplexní poradenství a podporu při zapojování do projektů 7. RP formou hromadných školicích seminářů / informačních dnů,  přednášek, individuálních konzultací s řešiteli projektů apod.
Výzvy v programu Lidé budou mít v roce 2013 dřívější uzávěrky
Vzhledem k tomu, že 7. RP v roce 2013 končí, budou mít některé výzvy v programu Lidé (akce Marie Curie) v příštím roce dřívější uzávěrky, než bylo obvyklé.
Pozvání na závěrečnou konferenci pro řešitele Marie Curie grantů 6. RP
50 ze 14 000 řešitelů grantů Marie Curie 6. RP bude vybráno, aby prezentovalo svůj projekt a výsledky na závěrečné konferenci, která se uskuteční 2.-5. července 2012 v Bruselu.
Čeští vědci se stávají součástí evropské sítě center pro strukturní biologii
Česká republika je mezi prvními osmi státy, které zakládají novou evropskou infrastrukturu pro oblast strukturní biologie - Instruct.
Informační leták pro zájemce o granty ERC
Technologické centrum vydalo informační leták pro případné uchazeče o granty Evropské výzkumné rady (ERC).
Technologické centrum na veletrhu Nanotech 2012 v Tokiu
Technologické centrum AV ČR připravilo pro české firmy stánek na veletrhu doprovázející konferenci Nanotech 2012 v Tokiu.
Zástupci Enterprise Europe Network podpořili Festival Česká inovace 2012
Technologické centrum AV ČR, koordinátor sítě Enterprise Europe Network v České republice, se podílelo na spoluorganizování „Festivalu Česká inovace 2012“.
Výsledky čtvrté výzvy pro podávání žádostí o "ERC Advanced Grants"
Evropská výzkumná rada zveřejnila výsledky čtvrté výzvy pro podávání žádostí o ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky -  "ERC Advanced Grants" (2011).
ERA guidlines on IP management in international research collaboration agreements
Pracovní skupina Rady pro evropský výzkumný prostor (European Research Area Council - ERAC), která se zabývá transferem znalostí (ERAC Working Group on Knowledge Transfer) a jejímiž členy jsou také pracovníci Technologického centra AV ČR, vydala v lednu 2012 průvodce pro management duševního vlastnictví ve smlouvách mezinárodní výzkumné spolupráce mezi evropskými a neevropskými partnery
Nová evropská strategie pro bioekonomiku
Evropská komise dnes zveřejnila novou strategii a akční plán pro udržitelnou bioekonomiku.
Hodnocení rizik chemických látek - školení JRC
JRC-IHCP spolupořádá 24.-25.4. školení v oblasti hodnocení rizik chemických látek (biocidů) a účinků na zdraví.
Zájem o ERC granty v České republice stoupá
Podle předběžných údajů Výkonné agentury Evropské výzkumné rady (ERCEA) bylo v poslední výzvě pro podávání žádostí o "ERC Starting" granty (StG-2012) podáno 4738 návrhů projektů.
Upozornění pro žadatele – Ukončení příjmu plných žádostí do programu Inovace – Inovační projekt
Nejzazší termín pro podání plných žádostí do IV. Výzvy - prodloužení programu Inovace – Inovační projekt je 29. února 2012.
Možnost účasti na testování výsledků projektu ESS (Emergency Support System)
Cílem projektu bylo vyvinout technologie krizového řízení. První praktické testy se uskuteční 24. března ve Francii (Nimes, sobota 24/3 17:30 - 23 hod).
Osmá průběžná zpráva o účasti MSP v 7. RP
Pro 7. RP byl stanoven cíl, že alespoň 15 % rozpočtu specifického programu Spolupráce (tedy převážně tematických priorit) by měly čerpat malé a střední podniky (MSP).
Byla otevřena 1.výzva projektu FI-WARE pro nové partnery projektu
Projekt FI-WARE (FI – PPP, nová platforma pro budoucí Internet) vyhlásil 31.ledna první výzvu pro nové partnery s uzávěrkou 25. dubna 2012.
Kulatý stůl TC AV ČR a ČZU k financování projektů 7. RP
Technologické centrum AV ČR a Česká zemědělská univerzita uspořádaly dne 24. ledna 2012 kulatý stůl na téma finanční a manažerské řízení projektů 7. RP.
Výsledky průzkumu pilotní iniciativy otevřeného přístupu v 7. RP
EK v polovině r. 2011 provedla průzkum ohledně zkušeností s otevřeným přístupem v 7. RP mezi držiteli grantů. Nyní EK vydala publikaci shrnující výsledky tohoto průzkumu.
Zapojení velkých podniků do mezinárodní spolupráce (brožura)
Oborová kontaktní organizace pro zapojení velkých podniků a jejich národních partnerů do projektů mezinárodní spolupráce, zastřešená projektem OK08004 z programu EUPRO, vydala brožuru s názvem Zapojení velkých podniků a jejich národních partnerů do projektů mezinárodní VaV spolupráce.
Práva k výsledkům výzkumu a jejich využití - kulatý stůl
Dne 26. 1. 2012 se uskutečnil kulatý stůl na téma "Práva k výsledkům výzkumu a jejich využití" organizovaný Metropolitní univerzitou Praha, katedrou průmyslového vlastnictví.
Informace o projektech nově a detailněji - kontakty a výsledky projektu
Portál CORDIS (http://cordis.europa.eu/), který dlouhodobě slouží jako informační kanál o výzkumu a vývoji v EU, byl obohacen o novou službu - detailní informace o projektech ze 7. RP a programů předcházejících (i starších než 5. RP!).
Nová verze finančního průvodce projekty 7. RP – 5. aktualizace
Evropská komise zveřejnila na stránkách CORDIS v pořadí již 5. aktualizaci Finančního průvodce projekty 7. RP (Guide to Financial Issues).
Příběhy z budoucnosti
Evropská komise vydala netradiční a zajímavou knihu "Tales from the future".
Evropský přístup k bezpečnosti zásobovacího řetězce - "white paper"
EOS - European Organisation for Security - pracovní skupina pro bezpečnost zásobování zpracovala doporučení pro další výzkumné aktivity.
Byla vyhlášena první veřejná soutěž v rámci programu ERC CZ
Program ERC CZ je zaměřen na podporu vysoce kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodními hodnotícími panely v některé z výzev Evropské rady pro výzkum - ERC (7. rámcový program EU, specifický program “IDEAS“), ale z důvodů nedostatku finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se je rozhodne realizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.
Technologické centrum hostilo organizační výbor evropských konferencí k technology assessment
Dne 15. února 2012 se v Technologickém centru AV ČR konalo první setkání organizačního výboru Evropských konferencí k problematice technology assessment (TA).
5. monitorovací zpráva 7. RP
EK zveřejnila v pořadí již pátou monitorovací zprávu 7. RP.
Nové číslo Zpravodaje 7. RP
Dnes vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP, ve kterém najdete aktuální informace z jednotlivých tematických priorit a oblastí 7. RP.
Zájem o "školící sítě" (ITN) díky novým schématům rekordně vrostl
V poslední výzvě (2012), která měla uzávěrku 12. ledna 2012, bylo podáno 1022 žádostí. Oproti loňsku došlo k nárůstu počtu podaných žádostí o 11%.
Seminář na podporu stávajících a vznikajících projektových center vysokých škol
Ve středu 11. ledna 2012 se v Brně v Centru podpory projektů VUT konal seminář organizovaný pro pracovníky projektových center VŠ a managementu VaVpI projektů. 
Výzva k podávání projektů FCH-JU-2012-1
Dne 17. ledna 2012 byla zveřejněna výzva k podávání projektů FCH-JU-2012-1 (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking).
18. ledna byla otevřena 9. výzva ICT programu s uzávěrkou 17. dubna
Rozpočet 9. výzvy ICT programu je 291 mil. €.
Vyšlo lednové vydání časopisu informací k ICT - FET programu
Elektronický časopis informací a novinek FET programu přináší zprávy o aktivitách, projektech, pořádaných i uskutečněných akcích a odkazy na původní zdroje.
Vyšlo lednové vydání časopisu informací k ICT - FET programu
Elektronický časopis informací a novinek FET programu přináší zprávy o aktivitách, projektech, pořádaných i uskutečněných akcích a odkazy na původní zdroje.
Projekty podpořené z programu Eko-energie z Královéhradeckého kraje slaví úspěchy
Dva se umístily v soutěži podnikatelský projekt roku 2010.
V Plzni vzniká výzkumné centrum Centem
Podporu získalo z evropských fondů.
Výzva v rámci projektu CzechEkoSystem
Projekt CzechEkoSystem zaměřený na zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb a přípravu projektů inovačních malých a středních podniků bude vyhlášen v lednu.
Program GESHER/MOST nabízí dalších 60 milionů korun na výzkum a vývoj
MŠMT ve spolupráci s MPO vyhlásilo třetí výzvu k předkládání žádostí o dotaci.
Univerzita v Istanbulu hledá partnery do IRSES projektu
Univerzita v Istanbulu hledá partnery do IRSES projektu (oblast věd o živé přírodě).
Aktualizace brožury Pravidla financování projektů 7. RP
V návaznosti na aktualizaci dokumentů EK souvisejících s problematikou financování projektů 7. RP aktualizovalo TC AV ČR text brožury Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity), vydané v lednu 2008.
Successful R&D in Europe: 4th European Networking Event
Ministerstvo inovací, vědy a výzkumu německého spolkového státu Severní Porýní-Vestfálsko pořádá v  Düsseldorfu ve dnech 8. - 9. března 2012  konferenci  zaměřenou na hledání partnerů, resp. navázání kontaktů mezi potenciálními projektovými partnery  projektů 7. RP se zaměřením na priority IST, Energie, NMP, BIO a SP Lidé (projekty ITN a IAPP).
Vyúčtování dofinancování 2011 - ZÁPIS a další informace
Dne 7. prosince 2011 se uskutečnil seminář k vyúčtování institucionální podpory poskytnuté na dofinancování mezinárodních VaV projektů v roce 2011.
Energy Roadmap 2050
Dne 15. prosince 2011 zveřejnila Evropská komise Energetický plán do roku 2050 (Energy Roadmap 2050), který odpovídá na otázku, jakým způsobem dosáhnout do roku 2050 snížení emisí minimálně o 80 % oproti roku 1990.
Změny a novinky v Participant Portal, veřejná diskuze
Evropská komise podnikla další kroky pro zefektivnění administrace projektů 7. RP a zlepšení elektronické komunikace s účastníky.
Národní politiky otevřeného přístupu a trvalého uchování informací v Evropě - závěrečná zpráva
Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu Národní politiky otevřeného přístupu a trvalého uchování informací v Evropě.
Research clearing committee
Evropská komise rozšířila službu RES (Research enquiry service) o možnost podat informaci o nekonzistentním výkladu pravidel a ustanovení týkajících se projektů 7. RP různými projektovými úředníky a jinými pracovníky EK.
Vyšlo Echo č. 6/2011
Poslední číslo Echa roku 2011 se v několika příspěvcích věnuje problematice otevřeného přístupu k vědeckým informacím, např. v rozhovoru s J.-F. Dechampem, který má problematiku otevřeného přístupu na starosti v EK, či v článcích o principu otevřeného přístupu v projektech 7. RP nebo o projektu OpenAire.
Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies
Evropská komise přijala technologický plán na podporu strategického rozhodování v oblasti národního a evropského materiálového výzkumu, vědy a průmyslu, na kterém se podílelo téměř sto předních evropských vědců a výzkumníků.
Crisis and disaster management: roadmap for FP7 DEMO programme
Přípravný workshop pro podání demonstračního projektu v oblasti krizového řízení (crisis and disasters management).
Konference SPACE EU
Projekt COSMOS pořádá konferenci spojenou s workshopem SPACE EU.
Technologické centrum AV ČR uspořádalo zajímavou konferenci k tématu Inovace ve službách
Technologické centrum AV ČR uspořádalo v rámci sítě   Enterprise Europe Network ČR dne 7. prosince 2011 konferenci  Inovace ve službách 2011 s podtitulem „Jak inovace ve službách transformují Evropskou unii"
Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011
Pracovníci Technologického centra AV ČR  ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zpracovali podlady pro Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011, kterou svým usnesení č. 904 ze 7. prosince 2011 vzala na vědomí vláda ČR.
TISKOVÁ ZPRÁVA - Brífink k projektu zaměřeného na podporu inovačních technologií
Dne 14. prosince 2011 proběhl v prostorách Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje již druhý briefing k projektu "Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technologií v cezhraničnom regióne", který je Evropskou unií spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Nové číslo Zpravodaje 7. RP
V pondělí 12. prosince vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP.
První globální portál o nanovláknech na světě startuje v České republice
Jedinečné informace najdete na internetu díky Nafigate a CzechInvestu.
O nanotechnologiích s Miroslavem Křížkem na ČT 24
Generální ředitel CzechInvestu hostem ekonomické rubriky.
Miroslav Křížek v pořadu Milénium na ČT 24
Jak bude fungovat první potrál o nanovláknech?
Rehau otevírá v Jevíčku novou výrobní provozovnu
Práci zde najde 80 lidí, v budoucnu až 120.
CzechInvest je partnerem projektu Česká hlava
Nejprestižnější česká soutěž pro vědce, techniky a studenty zná své vítěze.
Klastr Envicrack získal dotaci na rozvoj podnikání a inovací
Klastr se v Moravskoslezském kraji zaměřuje zejména na využívání alternativních zdrojů energie.
Vysoké školy a podnikatele spojí projekt Spinnet
CzechInvest bude jako partner projektu provozovat speciální portál.
Nanotechnologie a CzechInvest spojily českou a japonskou univerzitu
Fakulta textilní technické univerzity v Liberci podepsala dohodu o vzájemné spolupráci s japonskou univerzitou Shinshu.
CzechInvest je mimořádným členem Svazu českého leteckého průmyslu
CzechInvest a Svaz českého leteckého průmyslu - společně budou propagovat české letecké firmy.
Pětice českých společností se stala Vizionáři roku 2011
Všechny inovativně reagují na současný ekonomický vývoj.
Podávání zpráv souvisejících s realizací projektů 7. RP – PREZENTACE
Technologické Centrum AV ČR uspořádalo dne 14. listopadu 2011 seminář zaměřený na „reporting“ Evropské komisi související s realizací projektů 7. RP.
Aktualizace příloh k modelovým grantovým dohodám
S platností k 14. listopadu 2011 vydala Evropská komise aktualizované přílohy k modelovým grantovým dohodám v 7. rámcového programu (tzv. MGA).
Informační den k "ERC Advanced Grants" - PREZENTACE
Dne 21. 11. proběhl v Technologickém centru AV ČR informační den zaměřený na ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky („ERC Advanced Grants“), na jejichž předkládání byla právě vyhlášena výzva.
Horizon 2020 zveřejněn!
Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn představila 30. listopadu 2011 program Horizon 2020, určený pro financování investic do výzkumu a inovací s celkovým rozpočtem ve výši 80 miliard €.
Výroční konference ke společnému programování
Ve dnech 9.-10. listopadu 2011 proběhla v Bruselu výroční konference ke společnému programováni (Joint Programming).
Tisková konference u příležitosti uveřejnění programu HORIZON 2020
Zastoupení Evropské komise v České republice pořádalo dne 1. prosince 2011 v prostorách Evropského domu v Jugmannově ulici  v Praze tiskovou konferenci u příležitosti uveřejnění programu HORIZON 2020, nového rámce pro financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014–2020.
Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku - nová publikace Technologického centra
Publikace Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku se zabývá problematikou kvality a bezpečnosti potravin, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při výrobě, zpracování a distribuci potravin.
SEMINÁŘ K VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY VaV - důležité upozornění !!!
Dne 7. prosince 2011 se v Modré posluchárně Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil seminář k vyúčtování poskytnuté institucionální podpory na mezinárodní projekty výzkumu a vývoje v roce 2011.
Další krok k Česko-tchajwanské spolupráci
České technologické dny na Tchaj-wanu pomohly vymezit nové oblasti podpory vědecko-výzkumné spolupráce.
Pozastavení příjmu Registračních žádostí do programu Inovace – inovační projekt
Z důvodu vysokého počtu obdržených Registračních žádostí a překročení plánované alokace byl dne 14. 11. 2011 pozastaven příjem Registračních žádostí do IV. Výzvy – prodloužení programu Inovace – inovační projekt.
Deváté české dny pro evropský výzkum - prezentace a shrnutí
Dne 27. října 2011 uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy konferenci Deváté české dny pro evropský výzkum (CZEDER9) na téma Evropský výzkum pro měnící se Evropu a svět.
Kulatý stůl k otázkám spolupráce se třetími zeměmi - prezentace
Dne 26.10. 2011 se konal Kulatý stůl k otázkám spolupráce se třetími zeměmi.
Conf-Shop' Planning the future Knowledge Base for Evaluation - prezentace
Evropská komise zveřejnila prezentace z workshopu k budoucím výzvám pro hodnocení výzkumu v evropském kontextu konaného dne 30. září v Bruselu.
2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
Společné výzkumné středisko vydalo zprávu o ukazatelích průmyslových investic do výzkumu "EU Industrial R&D Investment Scoreboard".
10. setkání pracovní skupiny zástupců univerzit a ústavů AV - PREZENTACE
Dne 17. října 2011 se v Technologickém centru AV ČR uskutečnilo další z pravidelných setkání pracovních skupin zástupců univerzit a ústavů Akademie věd.
Young Scientists in the EU research activities - prezentace
Technologické centrum AV ČR a VŠCHT ve spolupráci se Společným výzkumným centrem EK a výzkumným centrem RIKILT uspořádaly mezinárodní workshop Young Scientists in the EU research activities.
Akce Marie Curie - projekty ITN a IAPP - PREZENTACE
8. listopadu 2011 se v TC AV ČR uskutečnil národní informační den zaměřený na Školicí sítě (Initial Training Networks, ITN) a Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků (Industry–Academia Partnerships and Pathways, IAPP), financované ze specifického programu Lidé 7. RP (akce Marie Curie).
Proběhla konference NanoSafety & NanoCode project outputs
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s britským velvyslanectvím v Praze uspořádalo 1. listopadu 2011 konferenci NanoSafety & NanoCode project outputs.
Nový Partner search na portálu CORDIS
Evropská komise na svém portálu CORDIS zveřejnila vylepšený nástroj na vyhledávání partnerů do projektů 7. RP (tzv. Partner service).
Seminář Národní a mezinárodní programy pro MSP 10.11.2011
TC AV ČR ve spolupráci s AVO uspořádalo ve svém konferenčním centru v Praze 6 dne 10. 11. 2011 seminář Národní a mezinárodní programy výzkumu a vývoje pro MSP a jejich partnery z akademické sféry.
Společnosti z regionu mohou získat peníze na spolupráci s univerzitami
Zlínský kraj připravil jedinečný projekt, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem v regionu prostřednictvím spolupráce s pracovišti univerzit.
Ode dneška je oficiálně otevřený vědeckotechnický park v Roztokách
Projekt podpořila Evropská unie, práci v něm najde 150 lidí.
Tchaj-wan hostí České technologické dny
Tématem je výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a v jaderné energetice.
Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro podávání přihlášek do CzechAcceleratoru 2011-2014
Do projektu agentury CzechInvest se firmy mohou přihlašovat do letošního 14. listopadu.
Investorem roku 2010 s největším inovačním potenciálem je společnost Edwards
Firma získala ocenění za projekt vybudování zázemí pro výzkum a vývoj.
Investiční pobídky budou i pro firemní výzkum
Vláda schválila nový zákon o investičních pobídkách. Nově nabízí podporu i pro služby a výzkum.
Průmyslová zóna Triangle se postupně zaplňuje
Navštívil ji a tamní firmy si prohlédl v doprovodu vedení CzechInvestu prezident ČR Václav Klaus.
Nová brožura Technologického centra
Technologické centrum AV ČR vydalo další brožuru edice VADEMECUM 7. RP - Smlouvy v 7. RP, věnovanou problematice smluv ve fázi přípravy a realizace projektů 7. RP.
Nová výzva v programu Myšlenky
Dne 25. 10. 2011 byla vyhlášena výzva pro podávání návrhů na tzv. "ERC Synergy Grants".
Jakým způsobem se potýkáte s otevřeným přístupem k vědeckým informacím v 7. RP? Vyplňte dotazník!
Technologické centrum AV ČR se na vás obrací s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká otevřeného přístupu k vědeckým informacím v 7. RP.
Vyšlo Echo č. 4-5/2011
Články v Echu 4-5/2011 již tradičně korespondují s tématy výroční konference České dny pro evropský výzkum (letos již devátý ročník).
Vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP
Vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP, ve kterém najdete mimo jiné informace o semináři o "Otevřeném přístupu" a mnoho dalších informací o aktuálním dění v jednotlivých prioritách.
Programy výzkumu a vývoje pro MSP
Technologické centrum AV ČR a Asociace výzkumných organizací AVO pořádají ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR v Praze 6 seminář „Národní a mezinárodní programy výzkumu a vývoje pro MSP a jejich partnery z akademické sféry.“
Informační den k "ERC Advanced Grants"
Dne 21. 11. 2010 se v Technologickém centru AV ČR uskuteční informační den zaměřený na ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky („ERC Advanced Grants“), na jejichž předkládání bude v listopadu 2011 vyhlášena výzva.
Podnikatelé mohou žádat o inovační vouchery
Dne 10. 10. 2011 byly zprovozněny internetové stránky WWW.OBJEVTESMER.CZ, na nichž se potenciální žadatelé o inovační voucher dozví potřebné informace týkající se možností spolupráce s vysokými školami s využitím inovačního voucheru a také informace k podání samotné žádosti o inovační voucher v rámci projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji".
CzechAccelerator 2011-2014 umožní dalším českým firmám proniknout na zahraniční trhy
CzechInvest vyhlásil druhou výzvu k předkládání přihlášek a rozšířil počet destinací.
ČVUT v Praze dále rozvíjí spolupráci s Austrálií
Návštěva australského profesora v Praze je výsledkem Česko-australských technologických dnů.
Nové centrum pomůže dostat nanotechnologie do praxe
V Pardubickém kraji vzniklo s pomocí programu Potenciál České centrum nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů.
CzechIntech
V rámci posílení konkurenceschopnosti České republiky přichází CzechInvest s novým projektem CzechIntech.
Systém vracení DPH - aktualizované pokyny
MŠMT na svých stránkách zveřejnilo aktualizované pokyny pro žádosti o vracení DPH "zaplacené" v projektech 7. RP. K dispozici jsou rovněž vzory na požadované podpůrné dokumenty pro vydání Potvrzení o původu prostředků - tabulka s vyčíslením nákladů a DPH a čestné prohlášení.
Removing Barriers to Successful Innovation
Lidé po celém světě, kteří se zabývají transferem technologií a inovacemi, se tradičně setkávají se stejnými problémy a podobnými bariérami. Pražská konfrence Removing Barriers to Successful Innovation 2011 se zaměří na to, jak překonávají bariéry největší hráči na poli transferu technologií ve Velké Británii. Jak se stali úspěšnými?
120 vteřin pro inovativní firmy
V listopadu se uskuteční další setkání „120 vteřin pro inovativní firmy“.
Úspěšné projekty infrastruktur na webu
Evropská komise spustila novou sekci webu, která se věnuje úspěšným projektům infrastruktur. Mezi vybranými úspěšnými projekty figuruje mimo jiné e-infrastruktura OpenAIRE, která rozvíjí principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím.
Střednědobé hodnocení společného podniku Palivové články a vodík
Jako ostatní nástroje 7. RP včetně samotného 7. RP i jednotlivé společné podniky jsou podrobeny střednědobému hodnocení. EK právě zveřejnila na svých stránkách zprávu panelu expertů týkající se společného podniku Palivové články a vodík (Fuel Cells and Hydrogen).
Vyhlášení III. výzvy programu Gesher/Most
Na přelomu října a listopadu 2011 bude vyhlášena III. výzva programu Gesher/Most.
České inovace podpoří 3,5 miliardy korun
MPO prodloužilo čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o dotaci.
Hledáme české inovátory
Soukromý sektor spojil své síly v projektu na podporu konkurenceschopnosti České republiky.
Výzkum a vývoj českých firem se prosazuje i ve vesmírných projektech
Společnosti z české vesmírné aliance uspěly v evropském tendru zaměřeném na kosmické technologie.
OPPI podpoří právní ochranu českých nápadů a vynálezů
MPO prodloužilo druhou výzvu k podávání žádostí o dotaci.
Registrace na DEVÁTÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM otevřena
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádají již devátý ročník konference ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM (CZEDER9), která se v letošním roce uskuteční ve dnech 26. - 27. října 2011.
Regionální Informační den priority NMP 7. RP EU - PREZENTACE
Dne 7. září 2011 proběhl v Ostravě na VŠB-TUO INFORMAČNÍ DEN K 6. VÝZVĚ PRIORITY “Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP)” 7. RP EU.
Česká republika získala pouze jeden nový "ERC Starting Grant"
Evropská výzkumná rada dnes zveřejnila výsledky čtvrté výzvy pro předkládání návrhů na juniorské "ERC Starting Grants" (2011).
Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP - prezentace
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací pro 7. RP v Moravskoslezském kraji uspořádalo dne 12. září 2011 v Ostravě informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP: Aktuální výzvy pro léta 2012 - 2013.
Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP - prezentace
Dne 13. září 2011 se v prostorách Technologického centra AV ČR uskutečnila konference Technologické platformy a související iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP.
Veřejná konzultace k ERA
Vědecká obec a další zúčastněné skupiny a osoby mají příležitost pomoci nově zformovat prostředí pro výzkum v Evropě.
Kulatý stůl k otázkám spolupráce se třetími zeměmi
Jako jedna z doprovodných akcí konference Deváté české dny pro evropský výzkum se bude konat dne 26. října 2011 od 13 hodin v prostorách Technologického centra Kulatý stůl k otázkám spolupráce se třetími zeměmi.
Transnárodní přístup do ERINDA
Transnárodní přístup do ERINDA (European Research Infrastructures for Nuclear Data Applications) má trvale otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů.
Nové číslo newsletteru nabídek a poptávek
Technologické inovační centrum s.r.o pro Vás připravilo, ve spolupráci s evropskou sítí na podporu transferu technologií Enterprise Europe Network (EEN), druhé vydání měsíčníku Newsletter zahraničních nabídek a poptávek.
Open Access: Otevřený přístup k vědeckým informacím v EU a ČR
Technologické centrum AV ČR společně s českými zástupci projektu OpenAIRE pořádá jednodenní seminář na téma otevřeného přístupu k vědeckým informacím.
Praktický průvodce možnostmi financování V&V&I ze zdrojů EU - 2. vydání
Evropská komise zveřejnila obsáhlou publikaci shrnující možnosti získání financování v oblasti výzkumu, vývoje a inovací z prostředků EU dostupných do roku 2013.
4. monitorovací zpráva 7. RP
EK zveřejnila v pořadí čtvrtou monitorovací zprávu 7. RP.
Granty Evropské výzkumné rady – ERC granty
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR si Vás dovolují pozvat na regionální informační den a praktický seminář GRANTY EVROPSKÉ VÝZKUMNÉ RADY – ERC GRANTY.
„Program Potenciál – III. výzva“
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Program Potenciál – III. Výzva“.
Vyšlo Echo 3/2011
Hlavním tématem čísla 3/2011 jsou významné infrastruktury – od informací o vyhlášené poslední výzvě přes problematiku formálních otázek infrastrukturních projektů až po analýzu účasti ČR v prioritě Výzkumné infrastruktury.
20 nejzajímavějších nápadů ze Silicon Valley
Magazín Business Insider vybral 20 startupů ze Silicon Valley, které mají potenciál stát se příštím hitem a úspěšným nápadem.
EPO online semináře týkající se problematiky patentů
Evropský patentový úřad pořádá zdarma tři online semináře (tzv. virtual classroom lessons - VCLs).
Kunovice mají nový podnikatelský inkubátor
Přes 123 milionů korun z programu Prosperita, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie, získalo město Kunovice na výstavbu Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr.
Vyhlášena 5. výzva 7. RP v oblasti kosmického výzkumu
20. července 2011 byla otevřena 5. výzva 7. RP v oblasti kosmického výzkumu (SPACE).
7.RP - Otevření 8. výzvy ICT programu a tří výzev PPP s ICT tématy
Uzávěrka výzvy ICT je 17. ledna 2012, uzávěrka výzev PPP - GC, FoF i EEB pak 1. prosince 2011.
7.RP - Otevření 5. výzvy programu Bezpečnost
Byla otevřena 5. výzva programu Bezpečnost s rozpočtem 241,7 milionů € a uzávěrkou 23. listopadu 2011
Výroční zpráva o výzkumu a vývoji v EU za rok 2010
EK zveřejnila výroční zprávu o výzkumných aktivitách a aktivitách technologického rozvoje v Evropské unii za rok 2010.
DEVÁTÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádají již devátý ročník konference ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM (CZEDER9), která se v letošním roce uskuteční ve dnech 26. - 27. října 2011.
Consortium agreements for research projects
Dne 26.8.2011 se v Leuvenu uskuteční seminář na téma Konsorciální smlouvy ve výzkumných projektech.
Vyhlášen program OMEGA
Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky.
Druhá veřejná soutěž programu ALFA
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 20. července 2011 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Transfer znalostí na veřejných VŠ a výzkumných institucích v ČR
Technologické centrum AV ČR připravilo krátkou studii shrnující zkušenosti českých výzkumných organizací s transferem znalostí a spoluprací s aplikační sférou a hlavní bariéry těchto aktivit.
Český výzkum a vývoj zaujal Austrálii, chystají se společné projekty
Konkrétní podobu společných projektů, financování a návštěvy australských protějšků začali řešit hned po návratu do České republiky účastníci Česko-australských technologických dnů.
Hodnotící zpráva Evropského inovačního a technologického institutu
Byla zveřejněna závěrečná zpráva hodnocení Evropského inovačního a technologického institutu.
Hromadně vyhlášeny výzvy k podávání projektů 7. RP
Evropská komise hromadně vyhlásila dne 20. července 2011 výzvy k podávání projektů ve všech tematických prioritách 7. RP.
Nové výzvy ve specifickém programu Lidé
Dne 20. července 2011 byly ve specifickém programu Lidé 7. RP zveřejněny dvě nové výzvy. Jedná se o výzvu k předkládání návrhů na Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES) a výzvu k předkládání návrhů projektů na Školící sítě (ITN).
ICT-8. výzva - téma 1.2 - Cloud computing, internet of services and SW
DG INFSO - oddělení SW a služeb pořádá 27.9.2011 v Bruselu informační den s možností předem on-line dohodnout schůzky, případně partnerství v projektu.
Zveřejněn Global Innovation Index 2011
ezinárodní škola zaměřená na obchod INSEAD vydala letos opět globální index inovací Global Innovation Index 2011 (GII 2011). Ten hodnotí a umožňuje porovnat inovační potenciál jednotlivých zemí na světě.
OKO pro výzkum a vývoj
Oko pro výzkum nových technologií
Informační den zaměřený na granty ERC - PREZENTACE
Dne 30. 6. 2011 se v Technologickém centru AV ČR uskutečnil informační den ke grantům Evropské výzkumné rady (ERC), která byla zřízena v r. 2007 jako vůbec první subjekt EU pro podporu hraničního výzkumu světové úrovně. Podívejte se i Vy na prezentace z této akce.
Uveřejněna strategická inovační agenda EIT
Správní rada Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) zveřejnila Strategickou inovační agendu (SIA) EIT pro období po roce 2014 a předložila ji Evropské komisi (DG EAC). Agenda definuje vizi budoucího působení EIT a jeho přispění k zavádění inovací v Evropě.
HORIZON 2020 - vítězný název pro budoucí rámcový program
Vítězným názvem budoucího rámcového programu je "HORIZON 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation."
nformační den zaměřený na výzvy pro předkládání projektů 7. RP v oblasti
Evropská komise pořádá dne 7. července 2011 v Bruselu informační den zaměřený na výzvy pro předkládání projektů 7. RP v oblasti energetiky, které budou vyhlášeny 20. července 2011.
FP7 Information Day on Research PPPs - Brusel
EK pořádá ve dnech 11. a 12. 7. 2011 FP7 Information Days for the Public Private Partnerships on Energy-efficient Buildings, Factories of the Future and Green Cars.
Partnerské a informační setkání - environmentální technologie
V rámci projektu ENV-NCP-TOGETHER se 5.-6.9. 2011v polském Gdaňsku uskuteční informační a partnerské setkání zájemců o mezinárodní spolupráci v oblasti environmentálních technologií.
Bruselský informační den a partnerské setkání k výzvám Výzkumný potenciál, Regiony znalostí 7. RP
Dne 22. září 2011 se v Bruselu uskuteční informační den a partnerské setkání k regionální dimenzi 7. RP (Regiony znalostí a Výzkumný potenciál), které organizuje projekt ResPotNet, sdružující národní kontaktní pracovníky pro Výzkumný potenciál 7. RP.
Vyšlo letní číslo inovačního bulletinu
Technologické inovační centrum (TIC) pro Vás připravilo nové číslo inovačního bulletinu. Nové číslo bulletinu přináší informace o tom, jak důležité je chránit firemní data a co vše umí sofistikované CRM systémy.
Společnost Conteg začala budovat nové centrum výzkumu a vývoje za sto milionů korun
Datová centra, která budou díky efektivnější spotřebě energií šetrnější k životnímu prostředí i k peněženkám provozovatelů, bude v Pelhřimově vyvíjet společnost CONTEG. Projekt získal podporu z programu Potenciál.
Konference Common Strategic Framework for EU research and innovation funding
Evropská komise pořádá dne 10. 6. 2011 v Bruselu Conference on the Common Strategic Framework for EU research and innovation funding, na které budou shrnuty hlavní výstupy veřejné debaty k Zelené knize.
Vyšlo ECHO č. 2/2011
Druhé číslo časopisu Echo se více zaměřuje na (poněkud opomíjené) společenské vědy. Najdete zde příspěvek týkající se hodnocení české účasti v prioritě SSH 7. RP, analýzu trendů v socioekonomických a humanitních vědách či představení nového programu na podporu společenských věd OMEGA, připravovaného TA ČR.
Nová IPR Strategie Evropské komise
Na konci května 2011 Evropská komise publikovala Sdělení s názvem „Jednotný trh pro IPR: Podpora kreativity a inovací s cílem podpořit hospodářský růst, pracovní místa a zboží a služby nejvyšší kvality v Evropě“.
Seminář na téma podpory aplikovaného výzkumu v Podnikatelském inovačním centru
Jak se zapojit do programů na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v České republice mohli účastníci získat informace na semináři 17. května 2011, který se konal v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně pod záštitou Zlínského kraje a Technologického inovačního centra.
Seminář Příprava projektového návrhu do TP Doprava 7.RP
TC AV ČR ve spolupráci s RKO Jižní Morava uspořádalo dne 24.5.2011 seminář Příprava projektového návrhu do tematické priprity Doprava 7. rámcového programu EU.
Finanční řízení projektů 7. RP: Pravidla a příklady – PREZENTACE
Ve dnech 23. a 25. května 2011 se v Praze a Brně uskutečnila již 9. série seminářů zaměřených na detailní objasnění problematiky finančního řízení projektů 7. RP (specifického programu Spolupráce).
MOBILITA VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ
Regionální kontaktní organizace Jižní Morava pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář „Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků“.
Seminář k novým výzvám 7. RP - Zdraví, Zemědělství, potraviny & biotechnologie a Životní prostředí
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací Jižní Čechy organizuje dne 13. června 2011 od 10:00 hodin v Klubu Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informační den k novým výzvám 7. RP pro oblast Zdraví, Zemědělství, potraviny & biotechnologie a Životní prostředí.
Informační den a doprovodný seminář zaměřené na Výzkumné infrastruktury v 7. RP
Technologické centrum AV ČR s podporou projektu EuroRIs-Net a ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací Jižní Morava ERA pořádají dne 14. června 2011 v Brně Informační den a doprovodný seminář zaměřené na VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY V 7. RP.
Národní informační den k 6. výzvě priority Health 7. RP
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni pořádá dne 15. června 2011 od 9.30 hodin národní informační den k 6. výzvě priority Health 7. RP. Informační den se bude konat v prostorách Břevnovského kláštera v Praze, Markétská 28, Praha 6.
PPP pro podporu VaVaI v 7. RP - připravované výzvy pro rok 2012
Technologické centrum AV ČR uspořádá dne 15. června 2011 informační den k PPP - Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7. RP - připravované výzvy pro rok 2012. Informační den se uskuteční v konferenčních prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
Regionální informační den k 6. výzvě priority Health 7. RP s tématem PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádají Regionální informační den k 6. výzvě priority Health 7. RP s tématem PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA, který se uskuteční dne 16. června 2011 od 9.30 hodin v Olomouci, v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, v posluchárně Dětské kliniky, Puškinova 6.
Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 16. června 2011 konferenci Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP. Konference se uskuteční v konferenční místnosti Labe Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
Regionální informační seminář k novým výzvám 7. RP - Brno
Informační den je zaměřen na nové výzvy v 7. RP - oblasti Zdraví, KBBE, ICT, NMP, REGPOT a uskuteční se v areálu brněnského VUT na adrese Kounicova 67a.
Praktický seminář věnovaný přípravě projektového návrhu do priority Bio 7. RP
Dne 21. června 2011 se v prostorách Technologického centr AV ČR v Praze uskuteční praktický seminář věnovaný přípravě projektového návrhu do tematické priority Zemědělství, potraviny a biotechnologie a 7. RP.
Inovace pro posílení regionů: Příležitosti v 7. RP
Dne 14. července 2011 se v Bruselu uskuteční konference Innovation for Stronger Regions: Opportunities in FP7. Konference se zaměří na představení nadcházejících výzev 7. RP a z nich vyplývajících příležitostí pro regionální aktéry.
Investice do inovací zvýší konkurenceschopnost České republiky
CzechInvest, Institut pro inovační a technologický management | Experti na konferenci Innovation Day 2011 řešili otázky z oblasti inovací a jejich využití.
2nd EU-Russia Innovation Forum, Lappeenranta (Finland)
Join the forerunner companies ready to explore the unprecedented opportuniti es and new business potential of the EU-Russia Partnership for Modernizati on at the most important Innovati on and Modernizati on Event between the EU and Russia!
Management projektů 7. RP - PREZENTACE
Technologické centrum AV ČR uspořádalo třetí sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky řízení projektů 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP).
Příprava projektového návrhu do tematické priority Doprava 7. RP
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací Jižní Morava pořádá 24. 5. 2011 od 10.00 hodin v zasedací místnosti TC AV ČR v Praze, na nové adrese Ve Struhách 27, Praha 6 - Podbaba, informační seminář.
COST získal dalších 30 mil. € od Evropské komise
Program COST (evropská spolupráce ve vědě a technologiích) zaměřený na aplikovaný výzkum získal od EK prostřednictvím 7. RP dalších 30 mil. €.
Brněnské inovační vouchery přilákaly rekordní počet firem
Ve čtvrtek ukončilo Jihomoravské inovační centrum sběr žádostí o inovační vouchery. S brněnskými vědci chce letos spolupracovat rekordních 210 firem. O tom, které z nich voucher získají, rozhodne 16. května los.
Rozvojový kapitál pro inovační malé a střední firmy
Technologické centrum AV ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR v rámci sítě Enteprise Europe Network pořádají seminář určený především pro malé a střední podniky, kterým přiblíží možnosti finanční podpory z rozvojového kapitálu. Seminář se bude konat v budově TC AV ČR dne 8. června 2011.
Workshop k projektu NANOCODE
Technologické centrum AV ČR pořádá 10. května 2011 od 13. hodin workshop k projektu 7. RP NANOCODE, který se zabývá otázkami bezpečnosti nanověd a nanotechnologií.
Znalostní bioekonomika - strategie pro Evropu
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pod záštitou náměstka ministra zemědělství Ing. Karla Turečka pořádají konferenci Znalostní bioekonomika – strategie pro Evropu.
Finanční řízení projektů 7. RP - pravidla a příklady
Technologické centrum AV ČR pořádá již devátou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky finančních pravidel 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP).
Framework and the Innovation Union
Konference "Framework and the Innovation Union", která se uskuteční 1. června 2011 v Bruselu, bude zaměřena na vytvoření Společného strategického rámce a potažmo na formování 8. rámcového programu
Week of Innovative Regions II
Ve dnech 7. - 9. června 2011 se v maďarském Debrecínu uskuteční konference Week of Innovative Regions II (WIRE II), kterou pořádá maďarské předsednictví v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí.
Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky
Zveme Vás na konferenci Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky, která se koná 2. a 3. května v Praze.
Zrychlilo se čerpání peněz na vědu
Čerpání evropských fondů na vědu a výzkum se podle ministra školství Josefa Dobeše výrazně zrychlilo a program Věda a výzkum pro inovace nyní již patří mezi nadprůměrné. Dobeš to včera uvedl na tiskové konferenci.
Výstupy projektu T-ZIP – odborné studie
Informace o vybraných výstupech projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma (T-ZIP), který byl realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.
Výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 – 2014
podporu v rámci projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 mohou zájemci žádat do 8. 5. 2011. Vybraní účastníci z řad technologických MSP budou moci ve druhé polovině 2011 hledat strategické partnery na západním nebo východním pobřeží USA.
Pozice ČR k Zelené knize o budoucím financování výzkumu a inovací v EU
Dne 12. dubna 2011 byla Výborem pro EU na pracovní úrovni Úřadu vlády schválena pozice ČR k budoucímu financování výzkumu a inovací v EU.
EK otevřela veřejnou konzultaci k EIT
Evropská komise (EK) otevřela dne 14. dubna 2011 veřejnou konzultaci k budoucí strategii Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).
Seminář Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP - SHRNUTÍ
Dne 14. dubna 2011 se uskutečnil seminář Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP, kterého se zúčastnili zástupci velkých podniků, malých a středních podniků, veřejných výzkumných institucí a univerzit, kteří přicházíejí do styku s projekty 7. RP a konsorciálními smlouvami.
Národní informační den tematické priority NMP 7. RP EU
Dne 10. května 2011 se v TC AV ČR uskuteční Národní informační den věnovaný představení aktuálních výzev pracovního programu na rok 2012 tematické priority Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP) 7. RP EU.
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu
Již čtvrtý ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, který tradičně proběhne v prostorách zámku Sychrov ve dnech 18. – 20. května 2011, nabízí všem řešitelům projektů zaměřených na oblast vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠ příležitost pro výměnu zkušeností, navázání spolupráce a získání nových znalostí.
Špičkové vědeckotechnické centrum v ČR
V Jihlavě vyroste do roku 2014 nový Vědeckotechnický park (VTP) a Centrum pro transfer technologií (CTT) Vysočina. Zaměří se především na energetiku a jeho provozovatelé si slibují, že se díky tomu stane jedním z klíčových technologických pracovišť v zemi.
Projekt adVENTURE
Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Americká obchodní komora v ČR vyhlašují projekt adVENTURE. Cílem iniciativy je podpořit rozvoj inovativních start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.
Pravidla poskytování národního financování projektů ARTEMIS a ENIAC
MŠMT schválilo pravidla pro poskytování národního financování úspěšným českým předkladatelům projektů společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC.
Management projektů 7. RP
Technologické centrum AV ČR organizuje třetí sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky řízení projektů 7. RP.
Financování výzkumných a inovačních projektů
TIC Zlín pořádá seminář Financování výzkumných a inovačních projektů národní a mezinárodní spolupráce, zaměřený na poskytnutí informací k plánovaným výzvám 7. RP Výzkum pro MSP, EUREKA, EUROSTARS a programu Alfa.
RIS JMK: každé desáté pracovní místo v high-tech oborech
Ve čtvrtek proběhlo v Brně jednání pracovních skupin Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Přes 60 klíčových aktérů regionu se sešlo, aby navrhli a rozpracovali nové projekty, které mají v dalších dvou letech napomoci zvýšit konkurenceschopnost kraje.
Seminář - Programy pro podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků
Máte zájem o financování vývojových a inovačních aktivit ? Chcete zvýšit konkurenceschopnost vaší firmy a schopnost inovovat? Zapojte se do projektů, získejte finanční prostředky a praktické zkušenosti pro vaše výzkumné a inovační aktivity.
Příprava projektového návrhu do tematické priority NMP 7. rámcového programu – PREZENTACE
Dne 8. dubna 2011 se v Technologickém centru uskutečnil seminář věnovaný přípravě projektového návrhu do tematické priority Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP).
V Roztokách vzniká vědeckotechnický park
Nové středisko výzkumu a vývoje budou využívat firmy především z oblasti automobilového průmyslu a výzkumníci a vývojáři ze strojní fakulty ČVUT
Plná žádost v programu Potenciál
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Plná žádost v programu Potenciál“.
9. setkání pracovní skupiny zástupců univerzit a ústavů Akademie věd – PREZENTACE
Dne 23. března 2011 se v Technologickém centru AV ČR uskutečnilo další z pravidelných setkání pracovních skupin zástupců univerzit a ústavů Akademie věd.
Evropská výzkumná rada zavedla nové grantové schéma
Dnes ERC otevřela první výzvu pro podávání návrhů projektů, jejichž cílem je otestovat potenciál komerčního využití výsledků hraničního výzkumu.
Příprava projektového návrhu do tematické priority NMP 7. rámcového programu EU
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 8. dubna 2011 seminář speciálně zaměřený na vysvětlení problematiky přípravy projektového návrhu do tematické výzkumné oblasti Nanověd, nanotechnologií, materiálů a nových výrobních technologií (NMP) 7. RP.
FET11 - The European Future Technologies Conference and Exhibition
Konference má podtitul "SCIENCE BEYOND FICTION" a je největší akcí pro základní výzkum v ICT. Zajímavý multidisciplinární program je složen ze zvaných přednášek, diskusních sekcí, posterové sekce a výstavy.
Scientix European Conference
V Bruselu se od 6. do 8. května 2011 koná Scientix European Conference zaměřená na téma výuky vědy, matematiky a technologií.
4th International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis
Čtvrtý ročník mezinárodní konference International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) pořádaný Institutem pro budoucí technologické studie se uskuteční 12-13.5. 2011 ve španělské Seville.
Metodiky projektu EF-TRANS
Technologické centrum AV ČR se podílelo v projektu EF-TRANS (Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití) na tvorbě tří ze sedmi metodik, které mají výzkumným organizacím pomoci při využití výsledků VaV v praxi.
TC AV ČR poskytlo expertní podporu českému koordinátorovi projektu 7. RP Euratom
V souvislosti s realizací projektu 7. RP Euratom SCWR-FQT - SCRIPT, který je koordinován českou institucí (Centrum výzkumu Řež), se uskutečnil v Pekingu ve dnech 21.-23.3.2011 seminář na téma spolupráce EU a Číny v oblasti jaderného výzkumu.
CzechInvest propaguje v USA český výzkum a vývoj
Představit Českou republiku jako vyspělou moderní zemi s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědy a techniky. To je cílem Česko-amerických technologických dnů, které dnes začaly v americkém Bostonu. Hlavním tématem jsou biotechnologie. Českou delegaci tvoří zástupci agentury CzechInvest, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dalších organizací.
CzechAccelerator za první rok pomohl už 10 firmám
Díky CzechAcceleratoru mohlo již 10 českých firem strávit tři měsíce v prostorách podnikatelského inkubátoru Plug & Play Tech Center v americkém Silicon Valley. Úspěch pilotního programu agentury CzechInvest, který se otevřel vloni v dubnu, přiměl Ministerstvo průmyslu a obchodu rozšířit program do několika dalších zemí světa.
MPO spouští celosvětovou síť podnikatelských inkubátorů pro české firmy
Po ročním úspěšném testování v Silicon Valley se CzechAcceleratory rozšíří na východ USA, do Singapuru, Izraele a do Švýcarska.
Společný seminář Technologického centra AV ČR a Českého statistického úřadu - prezentace
Dne 18.3.2011 se uskutečnil společný seminář Technologického centra AV ČR a Českého statistického úřadu na téma „Výzkum, vývoj a inovace – klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR“.
Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pořádá v rámci projektu EURAXESS pod záštitou MŠMT konferenci "Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu" týkající se mobility vědeckých pracovníků.
Konference ke strategické inovační agendě EIT
Evropský inovační a technologický institut (EIT) organizuje dne 14. dubna 2011 v Budapešti konferenci ke své strategické inovační agendě EIT's Vision for the Future.
Vyšlo Echo č. 1/2011
Vyšlo první letošní číslo časopisu Echo, vydávaného Technologickým centrem AV ČR. Časopis je věnován informacím o evropském vývoji, výzkumu a inovacích.
Semináře na poptávku o 7. RP pro nově vznikající výzkumné infrastruktury
Technologické centrum AV ČR jako národní kontaktní organizace pro 7. RP připravilo nabídku seminářů na poptávku pro nově vznikající výzkumné infrastruktury.
Nová výzva k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty
Evropská komise dne 16. 3. 2011 uveřejnila novou výzvu k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty. Jedná se o evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF), vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF) a vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (IOF).
NOVÉ!!! Aktualizace finančního průvodce projekty 7. RP
Evropská komise zveřejnila na stránkách CORDIS aktualizovanou verzi finančního průvodce 7. RP (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions, verze 28/2/2011).
Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP
Technologické centrum AV ČR organizuje v rámci projektu NICER seminář na téma konsorciální smlouvy (CA) v projektech 7. RP.
Finanční audity v projektech 7.RP
Technologické centrum AV ČR organizuje dne 19. dubna 2011 česko-slovenské diskusní odpoledne s auditory a národními kontaktními pracovníky pro finanční otázky 7. RP na téma „FINANČNÍ AUDITY V PROJEKTECH 7. RP“.
Průzkum Delphi projektu iKnow hledá nové pohledy na budoucnost výzkumu
Jak bude vypadat budoucnost výzkumu v různých oborech? Jaká překvapení na nás v budoucnu čekají a jaké výzvy nám přinesou? A jak bychom se měli na jejich řešení připravit?
Série seminářů zaměřených na přípravu projektového návrhu do 7. RP
Technologické centrum AV ČR v rámci projektu NICER připravuje v průběhu roku 2011 specializované semináře věnované přípravě projektového návrhu do konkrétní tematické priority 7. RP a s tímto souvisejícím finančním a právním aspektům.
Závěry Rady EU ke střednědobému hodnocení 7. RP
Po svém jednání 9. 3. 2011 zveřejnila Rada Evropské unie své závěry ke střednědobého hodnocení 7. RP.
Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR
Technologické centrum AV ČR a Český statistický úřad pořádají 18.3.2011 v prostorách TC AV ČR společný seminář Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR.
7. rámcový program EU – mobilita VaV pracovníků
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář „7. rámcový program EU – mobilita VaV pracovníků“.
Veletrh komunitárních programů
Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu, Liberecký kraj a Eurocentrum Liberec pořádají dne 25. 3. 2011 v Liberci informační seminář zaměřený na představení možností financování projektů výzkumu, vývoje a podnikání.
Towards an Open and Competitive Economy
Společné výzkumné centrum EK spolu s maďarským předsednictvím EU v Budapešti pořádá dne 5.4. 2011 mezinárodní konferenci Towards an Open and Competitive Economy.
Příprava projektového návrhu do tematické priority NMP 7. rámcového
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 8. dubna 2011 seminář speciálně zaměřený na vysvětlení problematiky přípravy projektového návrhu do tematické výzkumné oblasti Nanověd, nanotechnologií, materiálů a nových výrobních technologií (NMP) 7. RP.
Čtyři z pěti investic míří do služeb nebo do výzkumu
Každá druhá investice získaná agenturou CzechInvest vloni mířila do služeb. Téměř 40 % společností investovalo do IT a vývoje software a vzniká bezmála 10 tisíc nových pracovních míst.
Využití inovačních technologií
Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje se zapojila do rozvoje využití inovačních technologií formou partnerství v projektu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě za finanční podpory ERDF - „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne“.
9. vlna žádostí o dofinancování otevřena
MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informaci o otevření další vlny na předkládání žádostí o tzv. dofinancování mezinárodních VaV projektů. V pořadí již 9. vlna je otevřena do 14. dubna 2011 14:30 hodin, do tohoto termínu musí být žádosti odeslány (v elektronické i listinné podobě).
Český národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oborová kontaktní organizace OKO-ICT a Technologické centrum AV ČR si vás dovolují pozvat na Český národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC, který se uskuteční dne 21. března 2011 v zasedací místnosti C081 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1.
Forum Life Sciences
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Forum Life Sciences, která proběhne 23. a 24.3. na mnichovské Technické univerzitě. Hlavními odbornými okruhy jsou Pharma, potraviny, výživa a průmyslové biotechnologie.
Brno otevírá třetí ročník inovačních voucherů
Od 7. března do 28. dubna 2011 mají firmy opět možnost požádat o inovační voucher v hodnotě až 150 tisíc korun. Pro spolupráci inovativních firem s brněnskými výzkumníky město Brno v letošním roce vyčlenilo 7,2 milionu korun. Poprvé mohou žádat i podniky ze zahraničí.
Vláda schválila programy NÁVRAT a ERC CZ
Programy NÁVRAT a ERC CZ jsou dvě nová opatření na podporu výzkumu a vývoje pro léta 2012-2019. Poskytovatelem této účelové podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Metodický a programový nástroj podpory inovačních činností
Zveme Vás na kurz "Metodický a programový nástroj podpory inovačních činností – TRIZ", kde se s metodikou TRIZ (tvorba a řešení inovačních zadání) seznámíte podrobněji.
Evropská unie investuje miliony do vývoje nanotechnologií v Brně
Brno je jedna z velmocí ve výzkumu a vývoji nanotechnologií. Elektronové mikroskopy vyvíjené a vyráběné v jihomoravské metropoli, stejně jako nejdetailnější makro-snímky pomocí nich pořizované, slouží vědcům z NASA, Oxfordu nebo Akademie věd.
Innovact - The European Forum for Innovative Start-ups 15th edition on 29th to 30 March, Reims (France)
Innovact is a unique event in Europe, allowing innovative start-ups and European project carriers to find relevant solutions in terms of business and development through training, partnerships, funding, technology transfer and by offering several options, such as business meetings, coaching, workshops and a funds forum…
ACHIEVE MORE Final Event on 16th March 2011 in Brussels
EBN is pleased to invite you to the ACHIEVE MORE Final Event - "Accelerating Growth of Knowledge-Intensive Service SMEs in the ICT sector"- organised on 16th March 2011, in Brussels, kindly hosted by Espai Catalunya-Europa – Delegation to the EU Government of Catalonia in Brussels.
Special Edition on "Applied Innovation - The Smart Entrepreneur's perspective" Conference
Innovation and entrepreneurship were at the heart of all conversations during this successful EBN Annual Conference which took place on last 24th and 25th January 2011 at « Palais des Académies des Sciences de Belgique» in Brussels. In this article you can download Special edition EBN Newsletter from this conference.
Průzkum Delphi projektu iKnow hledá nové pohledy na budoucnost výzkumu
Jak bude vypadat budoucnost výzkumu v různých oborech? Jaká překvapení na nás v budoucnu čekají a jaké výzvy nám přinesou? A jak bychom se měli na jejich řešení připravit? Odpovědi na tyto otázky hledá projekt iKnow, který se zabývá identifikací a analýzou tzv. divokých karet (wildcards) a slabých signálů (weak signals) v Evropském výzkumném prostoru.
Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích
Krajská zdravotní, a. s., a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají 2. ročník dvoudenní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“.
Jihomoravský kraj přilákal dalších 13 špičkových vědců
Včera odpoledne hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek poprvé představil tým 13 zahraničních a reintegrujících se českých vědců, kteří díky dotačnímu programu SoMoPro budou pracovat na špičkových projektech vědeckovýzkumných pracovišť jižní Moravy.
CzechInvest doprovodí společnost Kertak Nanotechnology na jeden z největších nano veletrhů na světě
Společnost Kertak Nanotechnology se jako jediná česká firma zúčastní veletrhu nano tech 2011, který se koná 16. – 18. února 2011 v Tokiu.
Barcamp se vrací na Vsetín
V sobotu 19. února se uskuteční již druhý vsetínský Barcamp. Po loňském prvním ročníku, který se někteří nebáli nazvat „epochálním“, se můžeme opět těšit na řadu zajímavostí a dozvědět se něco o nejnovějších trendech v oblastí internetových technologií a služeb a jejich pronikání do všech oblastí běžného života.
Women in Science, Innovation and Technology in the Digital Age
Ve dnech 6. - 8. března 2011 se v Budapešti koná konference "Women in Science, Innovation and Technology in the Digital Age" organizovaná v rámci maďarského předsednictví v Radě EU.
Veřejná debata k Zelené knize o budoucí podobě financování výzkumu a inovací EU
Evropská komise zveřejnila dne 9. 2. 2011 Zelenou knihu o budoucí podobě a financování evropských výzkumných programů po roce 2013 a vyzvala k veřejné debatě k uvedeným navrhovaným změnám a otázkám.
Ek zveřejnila svou odpověď na zprávu o střednědobém hodnocení 7. RP
Evropská komise dne 9. 2. 2011 zveřejnila odpověď na zprávu o střednědobém hodnocení 7. RP.
EU: Poraďte nám, jak financovat výzkum a inovace!
Evropská komise chce znát názor Evropanů na to, jak financovat evropský výzkum a inovace. Včera proto vydala Zelenou knihu, která shrnuje současný stav podpory evropského výzkumu, vývoje a inovací.
Schválena Analýza VaVaI 2010
Vláda České republiky usnesením číslo 46 dne 19. ledna 2011 schválila Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010.
V Litvínově vznikne nové výzkumné centrum
Projekt bude unikátní v propojení akademického výzkumu a podnikatelské praxe. Unikátní výzkumné centrum vznikne v sousedství litvínovské ropné rafinérie a chemických provozů společnosti Unipetrol v průmyslovém areálu Chempark Záluží.
Možnosti zapojení do kosmických projektů
Zveme Vás na vzdělávací kurz Možnosti zapojení do kosmických projektů. Seminář je určen pro firmy a instituce z oblasti kosmických technologií.
Co si vedení firem myslí o inovacích?
polečnost GE uveřejnila výzkum „Barometr inovace“. Jak vnímají inovace velké světové firmy? A jaké inovace současnosti budou mít podle nich největší naději na úspěch?
Nové číslo Zpravodaje 7. RP
3. února 2011 vyšlo nové číslo "Zpravodaje 7. RP", první v roce 2011.
NTTS - New Techniques and Technologies for Statistics conference
V Bruselu se ve dnech 22. - 24. února 2011 uskuteční konference NTTS - New Techniques and Technologies for Statistics conference.
Další brožura edice VADEMECUM 7. RP
Technologické centrum vydalo s podporou projektu NICER III a sítě EEN v ČR brožuru edice Vademecum 7. RP s názvem Management projektů 7. RP: teorie a praxe.
Konference projektu Partnerství v elektrotechnice a strojírenství
Dne 15. února 2011 se uskuteční v Plzni na elektrotechnické fakultě ČZU konference v rámci projektu Partnerství v elektrotechnice a strojírenství realizovaného za podpory OP VK.
Seminář k programům EU
Olomoucký kraj ve spolupráci s KHK Olomouckého kraje pořádá seminář ke komunitárním programům EU. Seminář se koná 22. 2. 2 011 od 12.30 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci.
Workshop on International RTD and Technology Transfer Contracts
Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Univerzita Alicante organizují seminář na téma Workshop on International RTD and Technology Transfer Contracts, který se uskuteční 11. března 2011 v Alicante, ve Španělsku.
Mezinárodní konference Forum Life Sciences
Konference proběhne na mnichovské Technické univerzitě. Hlavními odbornými okruhy jsou Pharma, potraviny, výživa a průmyslové biotechnologie.
V Ostravě vznikne špičkové ekologické výzkumné centrum
Moderní výzkumné pracoviště, první svého druhu v České republice, vznikne v průběhu letošního a dvou následujících let v Ostravě. Vysoká škola báňská – Technická univerzita (VŠB-TU) vybuduje v rámci Institutu environmentálních technologií (IET) výzkumné centrum.
Innovation Union Scoreboard
EK uveřejnila první vydání "Innovation Union Scoreboard", vypracované JRC. Zájemci tak mají možnost posoudit pokroky v implementaci stěžejní iniciativy strategie "Europe 2020" - "Innovation Union flagship initiative".
Předběžný seznam výzev 7. RP na roky 2011-2013
Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj Evropské komise zveřejnila předběžný seznam výzev 7. RP (s termíny vyhlášení/uzávěrek) plánovaných v letech 2011-2013.
Byla vyhlášena výzva ICT: "SME Initiative on Digital Content and Languages"
Výzva ICT programu: FP7-ICT-2011-SME-DCL s rozpočtem 35 milionů € byla otevřena 1. února 2011. Uzávěrka prvního kola je 28. dubna 2011 v 17 hodin.
Česká republika získala třetí ERC grant pro pokročilé vědecké pracovníky
Grant pro pokročilé vědecké pracovníky od Evropské výzkumné rady (ERC Advanced Grant) získal Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR. Pětiletý grant na vědecký program studia spintronických součástek bude podpořen částkou 2,5 milionu eur.
Práva k výsledkům VaV projektů financovaným ze soukromých a veřejných zdrojů - prezentace
Dne 17.01. 2011 zorganizovalo TC AV ČR seminář s názvem Práva k výsledkům VaV projektů financovaných ze soukromých a veřejných zdrojů, který se uskutečnil v budově AV ČR a jehož se zúčastnilo přibližně 90 zájemců o danou problematiku. Přečtěte si preentace  tohoto semináře.
V Liberci vyrostly laboratoře pro vývoj nanovláken
Společnost Elmarco dokončila výstavbu výzkumného a vývojového centra nanovláken, na který získala 75 milionů korun od MPO.
Systém, který pomůže MHD na celém světě
Plzeňské vývojové centrum Openmatics začíná pracovat na platformě, která může přispět k dalšímu rozvoji systémů městské hromadné dopravy na celém světě.
Snížení byrokracie? Pro výzkum a inovace ano!
Evropská komise přijala kroky, jejichž cílem je zjednodušit administrativu spojenou s financováním výzkumu a inovací z peněz EU. Opatření má pomoci zejména malým a středním podnikům.
Vychází statistická ročenka vědy, technologií a inovací
Český statistický úřad vydal publikaci „Statistická ročenka vědy, technologií a inovací“. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na klíčové oblasti vědy, technologií a inovací v České republice a jejich srovnání se světem.
První Seed fond v ČR potěší začínající podnikatele
Do Česka proniká v zahraničí osvědčený nástroj podpory podnikání. Seed fondy zpřístupňují kapitálové financování začínajícím inovativním firmám, které obtížně získávají finance jinde.
Británie hostí „inovační“ summit
Premiéři severských a pobaltských zemí se dnes sjíždějí do Londýna, aby s britským ministerským předsedou diskutovali o možnostech, jak opětovně nastartovat ekonomický růst v regionu. Hlavním tématem londýnského summitu budou zelené technologie.
Nové číslo časopisu ECHO
Vyšlo nové číslo časopisu ECHO (6/2010). Časopis je vydáván Technologickým centrem AV ČR a soustředí se na poskytování aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.
Vyšlo nové číslo časopisu Ergo
Časopis vydává Technologické centrum AV ČR a je zaměřen zejména na analýzy a aktuální trendy výzkumu, technologií a inovací.
Program Potenciál - III. výzva
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář k aktuálně vyhlášené III. Výzvě Programu Potenciál, konaný 25. ledna 2011 v Praze.
Nová publikace TC AV ČR - Nehmotné statky a průmyslová práva
TC AV ČR vydalo ve spolupráci s odborníky v daném oboru publikaci Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití.
Nová brožura edice VADEMECUM 7. RP
Technologické centrum vydalo s podporou projektu NICER III a CZELO další brožuru edice VADEMECUM 7. RP - Koordinace výzkumných aktivit v 7. RP - související programy a iniciativy (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.).
Semináře k 7. rámcovému programu
Pracujete ve výzkumu? Pak právě Vás zveme na sérii seminářů zaměřených na problematiku přípravy konkurenceschopných projektových návrhů a realizaci a reporting úspěšných projektů v rámci 7. rámcového programu výzkumu a technologického rozvoje.
Ministerstvo letos podpoří téměř 200 výzkumných projektů
Ministerstvo průmyslu a obchodu v letošním roce podpoří celkem 192 projektů průmyslového výzkumu a vývoje. Řešitelé nově zahajovaných projektů si mezi sebe rozdělí na 800 milionů korun.
Nový systém metodiky hodnocení výzkumu?
Zveme Vás na panelové debaty věnované metodice hodnocení výzkumu. Brněnská diskuse bude zaměřena na technické obory, v nichž je otázka hodnocení vědeckých a výzkumných výsledků obzvláště složitá. V Praze se bude debatovat o dosavadním vývoji, aktuálním stavu a chystaných změnách.
Poslední velký projekt ke schválení v Bruselu
Projekt BIOCEV, jenž má být financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, představuje nové unikátní evropské centrum pro výzkum v oboru biotechnologie a biomedicíny. Špičkové centrum vyroste do roku 2013 ve Vestci u Prahy.
Best of Brno: vzniká seznam 50 elitních vědeckých týmů
Do Brna připluje 17 miliard na zbudování výzkumných center. Kteří vědci budou pro zahraniční instituce nejaktraktivnější? Brnu se začíná říkat nikoliv Silicon Valley, ale Silicon Hills. Křemíkový vršek.
Závěrečná konference projektu T-ZIP v Trenčíně
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na konferenci "Inovácie - klíč k rozvoji přeshraničních regionů", která je součástí projektu „Trenčiansko-zlínska inovačná platforma.“
UTB ve Zlíně představuje svůj vědeckovýzkumný přehled
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vytvořila novou publikaci, v níž představuje přehled vědeckovýzkumných profilů svých fakult a především ústavů, které v jejím rámci působí. Tato publikace je jedním z výstupů projektu „Trenčiansko – zlínská inovační platforma“, do nějž je UTB ve Zlíně aktivně zapojena.
Veřejná diskuze k přípravě 8. rámcového programu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo veřejnou diskusi k přípravě nového rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a EURATOM.
Práva k výsledkům VaV projektů financovaných ze soukromých a veřejných zdrojů
Technologické centrum AV ČR organizuje seminář zaměřený na souhrnné vysvětlení problematiky práv k výsledkům výzkumných a vývojových (VaV) projektů financovaných z veřejných a soukromých zdrojů (oblast duševního vlastnictví).
Nová sekce na webových stránkách fp7.cz - hodnocení rámcových programů
Na webových stránkách fp7.cz byla spuštěna nová sekce, která se věnuje hodnocení a monitorování rámcových programů v celoevropském i českém kontextu. Je zde zařazena rovněž krátká informace o přípravě 8. RP.
Práva k výsledkům VaV projektů financovaných ze soukromých a veřejných zdrojů
Technologické centrum AV ČR organizuje seminář zaměřený na souhrnné vysvětlení problematiky práv k výsledkům výzkumných a vývojových (VaV) projektů financovaných z veřejných a soukromých zdrojů (oblast duševního vlastnictví).
Nové číslo Inovačního bulletinu
Technologické inovační centrum vydalo nové číslo inovačního bulletinu. Aktuální vydání informuje o trendech v nanotechnologiích, na jeho stranách naleznete informace o soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2010, seznámíte se s profily vítězných firem, úspěšnou softwarovou firmou Edhouse a velkým množstvím dalších informací.
Finanční řízení projektů 7. RP - pravidla a příklady - PREZENTACE
Technologické centrum AV ČR uspořádalo již osmou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky finančních pravidel 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP).
Management projektů 7. RP - PREZENTACE
Technologické centrum AV ČR uspořádalo druhou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky řízení projektů 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP).
FP7 interim evaluation
12. listopadu 2010 publikovala expertní skupina pod vedením Rolfa Annerberga závěrečnou zprávu "Interim evaluation of 7th Framework Programme".
Zpravodaj 7. RP
9. prosince 2010 vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP.
Enterprise Europe Network ČR – transfer znalostí a síť pro inovace
V rámci semináře Enterprise Europe Network ČR – transfer znalostí a síť pro inovace zhodnotíme přínosy sítě pro české podniky za uplynulé tři roky společně nejen se všemi partnery sítě v České republice, ale i se zástupci subjektů působících v tomto poli podpory malých a středních podniků.
INNOVALPS 2011 - Chamonix Innovation Forum (France)
Innovalps is targeted at industrial innovation leaders (SMEs, large corporates, Start-ups) and accompanying organizations. Participants to InnovAlps will debate, analyse and compare the best strategies and practices in technological, societal, marketing and environmental innovation.
Evropané se inovacím nebrání
Nový průzkum agentury Eurobarometer týkající se biologických věd a biotechnologií ukazuje, že Evropané jsou ve vztahu k biotechnologiím optimističtí. Celých 53% dotázaných se domnívá, že biotechnologie sehrají v budoucnu kladnou roli.
Transfer moderních technologií
Český nanotechnologický klast ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty pořádá dne 24. listopadu 2010 v Olomouci vzdělávací seminář na téma Transfer moderních technologií.
Financování inovací venture kapitálem
Venture kapitál je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak můžete financovat své podnikání. Kdy pro vás bude užitečný a jaké můžete očekávat podmínky?
Střednědobé hodnocení 7. RP
Expertní skupina pod vedením Švéda Rolfa Annerberga uveřejnila svou zprávu ke střednědobému hodnocení 7. rámcového programu pro VaV.
FP8 in the horizon
Dne 22. listopadu 2010 se v Bruselu uskuteční seminář na téma zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum a příprava 8. RP.
Informační den zaměřený na granty ERC
Dne 30. listopadu 2010 se v Technologickém centru AV ČR uskuteční informační den k ERC grantům. Informační den se zaměří na ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky („ERC Advanced Grants“), na jejichž předkládání bude v listopadu 2010 vyhlášena výzva.
Paris Region Innovation Tour
Dne 13. prosince 2010 se v Paříži uskuteční šestý ročník konference Paris Region Innovation Tour. Cílem konference je seznámit účastníky s pařížskými regionálními klastry, jejich možnostmi v oblasti výzkumu a inovací a příležitostmi pro navázání mezinárodní spolupráce.
Brno se stává vědeckým srdcem střední Evropy
Již delší dobu se na jižní Moravě projevuje snaha vytvářet prostředí, které podporuje výzkum, vývoj a inovace. Jihomoravský kraj se tak krůček po krůčku přibližuje k vyspělé ekonomice založené na znalostech a inovacích.
 
Podnikatelé se zúčastnili workshopu Financování výzkumných a inovačních projektů
Technologické inovační centrum s.r.o. a Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR uspořádali v Podnikatelském inovačním centru 10. listopadu 2010 workshop.
Management projektů 7. RP
Technologické centrum AV ČR pořádá druhou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky řízení projektů 7. RP.
Inovujete?
Můžete nám pomoci zhodnotit stav výzkumu, vývoje a inovací v JMK, vyplňte dotazník ZDE.
Největší inovační potenciál měl v roce 2009 Honeywell
Honeywell je Investorem roku 2009 v kategorii Největší inovační potenciál. Cenu za rozšíření výzkumného a vývojového centra v Brně převzali zástupci této společnosti od ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka.
Vyšlo nové číslo časopisu ECHO
Říjnové číslo již tradičně doprovází konferenci České dny pro evropský výzkum (letos již osmý ročník) a  koresponduje s tématy konference, případně jejích doprovodných seminářů.
Osmé české dny pro evropský výzkum - prezentace a shrnutí
Dne 26. října 2010 uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy konferenci Osmé české dny pro evropský výzkum na téma Další perspektivy Evropského výzkumného (a inovačního) prostoru.

Workshop na téma „Evropská výzkumná rada“ (ERC) - prezentace a shrnutí
Dne 25. října 2010 se v prostorách AV ČR uskutečnil workshop na téma „Evropská výzkumná rada“ (ERC). Workshop byl doprovodnou akcí 8. českých dnů pro evropský výzkum (CZEDER 8), pořádaných Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Porovnání finančních pravidel v programech VaV - programy národní, strukturální fondy a 7. RP
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, CzechInvestem, Asociací výzkumných organizací a Technologickou agenturou ČR pořádá 4.11.2010 již třetí, aktualizovaný seminář zaměřený na porovnání finančních pravidel v programech výzkumu a vývoje.
SMEs, Research and Innovation
Mezinárodní konference SMEs, Research and Innovation - From Idea to Market: turning Knowledge into Profit se koná ve dnech 17. a 18. listopadu 2010 v La Hulpe u Bruselu.
Finanční řízení projektů 7. RP - pravidla a příklady
Technologické centrum AV ČR pořádá již osmou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky finančních pravidel 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP).
Informační den zaměřený na granty ERC
Dne 30. listopadu 2010 se v Technologickém centru AV ČR uskuteční informační den k ERC grantům. Informační den se zaměří na ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky („ERC Advanced Grants“), na jejichž předkládání bude v listopadu 2010 vyhlášena výzva.
„Plná žádost v programu Inovace – inovační projekt“
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Plná žádost v programu Inovace – inovační projekt“. který se bude konat v termínech 27.10.2010 a 2.11.2011 v pražských prostorách agentury Czechinvest.
Workshop - Financování výzkumných a inovačních projektů, Mezinárodní spolupráce
Máte zájem o navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce? Chcete zvýšit konkurenceschopnost vaší firmy a schopnost inovovat? Zapojte se do projektů mezinárodních programů a získejte finanční prostředky na vaše výzkumné a inovační aktivity.
Díky inovačním voucherům se firmy stěhují do Brna
Inovační vouchery lákají firmy ze všech regionů. Příkladem může být ostravská společnost Taurid Ostrava s.r.o., která v uplynulém týdnu v Brně zřídila díky strategické spolupráci s univerzitou svou pobočku.
Ohlédnutí za konferencí Nano4Inno
Dne 27. září 2010 proběhly v hotelu Diplomat v Praze úspěšná mezinárodní konference a následné partnerské setkání Nano4Inno organizované Technologickým centrem AV ČR.
Reshaping Europe - Europe Innova Conference, 27-29 October, Liège (BE)
In the context of the Europe 2020 Strategy, the 3rd Europe INNOVA conference will address policy priorities for smart, sustainable and inclusive growth and reflect on how innovation can support the transition towards a resource efficient and competitive economy.
Evropská unie: Buď inovace, nebo stagnace
Společnost GE zveřejnila výsledky nezávislého průzkumu o inovačních strategiích v EU, „Barometr inovace“. Ukazuje, kde vnímá veřejnost největší překážky rozvoje inovací a jaké změny jsou zapotřebí.
 
Evropská komise zveřejnila klíčový dokument "Unie inovací"
„Unie inovací“, kterou Evropská komise představila 6. října 2010, zavádí strategický přístup k inovacím podporovaný na té nejvyšší politické úrovni.
Finanční aspekty inovačních projektů
19. října se v Brně uskuteční kurz Finanční aspekty inovačních projektů - metody hodnocení návratnosti. Kurz je určen zájemcům z řad studentů a akademických pracovníků.
„Plná žádost v programu Inovace – inovační projekt“
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Plná žádost v programu Inovace – inovační projekt“. Seminář proběhne v termínech 27. října a 2. listopadu v prostorách Agentury Czechinvest v Praze.
OSMÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá dne 26. října 2010 osmý ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER 8), který se budou věnovat tématu dalších perspektiv Evropského výzkumného (a inovačního) prostoru.
Vizovická firma Koma Modular Construction je Inovační firmou Zlínského kraje 2010
Koma Modular Construction, s.r.o., která již v loňském ročníku soutěže získala čestné uznání za inovace, zaujala letos nejvíce odbornou porotu soutěže zejména svými inovacemi v oblasti nízkoenergetických modulárních (přenositelných) staveb.
Strukturální fondy jsou klíčové pro inovace
Většina expertů na inovace podle nejnovějšího průzkumu požaduje, aby se k šíření inovativních výrobků a služeb na trh využily evropské strukturální fondy. Shoda panuje také v názoru, že je z fondového financování třeba odstranit nadbytečnou byrokracii a je nutné posílit investice do rizikového kapitálu.

Finanční řízení projektů 7. rámcového programu, Ostrava
Regionální kontaktní organizace pro 7. rámcový program v Moravskoslezském kraji připravily ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář s názvem „Finanční řízení projektů 7. rámcového programu“. Seminář se bude konat 21. října v Ostravě a zaměří se na základní principy financování projektů 7. RP a finanční aspekty přípravy a realizace projektů 7. RP.
Workshop na téma „Evropská výzkumná rada“ (ERC)
Dne 25. 10. 2010 se v prostorách AV ČR, Národní 3, Praha 1, bude konat workshop na téma „Evropská výzkumná rada“ (ERC). Workshop je doprovodnou akcí letos již osmých Českých dnů pro evropský výzkum (CZEDER 8), pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.
Inovace v Evropském výzkumném prostoru
Součástí letošního osmého ročníku konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER8), která se uskuteční dne 26. října 2010 v Praze, bude vedle workshopu zaměřeného na Evropskou výzkumnou radu (více informací zde) také workshop věnovaný inovacím v Evropském výzkumném prostoru.
Český informační den na téma výzkumné infrastruktury
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 21. září 2010 za účasti zástupce Evropské komise informační den věnovaný výzkumným infrastrukturám. Informační den se uskuteční v prostorách TC AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6.
Zvláštní nabídka pro malé a střední podniky - bezplatné výstavní prostory na semináři Nano4inno
Malé a střední podniky mají v rámci mezinárodního tematického a partnerského setkání Nano4inno možnost bezplatně vystavit své propagační a informační materiály.
Příležitosti pro MSP, asociace MSP a jejich partnery z akademické sféry v 7. RP
Technologické centrum AV ČR a Technologické a inovační centrum ČVUT pořádají ve středu 6. 10. 2010 v konferenční místnosti TC AV ČR v Praze - Suchdole informační seminář k aktuální výzvě 7. RP Výzkum pro MSP a Výzkum pro asociace MSP.
Nano Brokerage Event 2010
Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, Technologické centrum AV ČR a Jihomoravské inovační centrum spolupořádají mezinárodní technologickou burzu Nano Brokerage Event 2010, která proběhne 13. října 2010 v Hotelu Flora v Olomouci.
Zpravodaj 7. RP září 2010
V pátek 10. září 2010 vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP.
Finanční a smluvní aspekty projektů 7. RP - Akce Marie Curie (SP Lidé)
Technologické centrum AV ČR organizuje 5. 10. v Praze seminář „Finanční a smluvní aspekty projektů 7. RP - Akce Marie Curie (SP Lidé)“. Cílem semináře je seznámit zájemce s finančními pravidly akcí Marie Curie.
CzechInvest a Tchaj-wan chtějí spolupracovat na výzkumu a vývoji
CzechInvest a Tchaj-wan chtějí spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje, například formou Česko-tchaj-wanských technologických dnů nebo pomocí programu, který by financoval financovat spolupráci českých a tchaj-wanských vědců a výzkumníků. Shodli se na tom zástupci obou zainteresovaných stran.

Přijďte se podívat na Inovační akademii v Brně
Pilotní část dotovaného cyklu seminářů Inovační akademie proběhne 24. 9. v Brně. Kurz bude užitečný zejména manažerům a majitelům společností, které chtějí inovovat.

O budoucnosti Brna rozhodne Brusel
Projekt na stavbu špičkového vědeckého centra CEITEC v Brně je v Bruselu k závěrečnému posouzení. Jedná se o jednu z nejvyšších částek, o niž bude Česká republika žádat z evropských fondů v rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Nové číslo časopisu Echo
Další číslo časopisu Echo (3/2010) je tematicky zaměřeno na životní prostředí (ŽP) - příspěvky mj. hodnotí účast ČR v prioritě ŽP 7. RP, zabývají se tématem ŽP v programu Výzkumné infrastruktury 7. RP či popisují oblasti, jež se týkají ŽP v rámci iniciativ Společného programování.
URBIS INVEST představí high tech potenciál České ekonomiky
Česká republika je ideálním místem pro nejnáročnější investice - to bude hlavním mottem veletrhu URBIS INVEST, který Vyvrcholí 16. září konferencí Potenciál ČR pro znalostní ekonomiku, pořádanou agenturou CzechInvest.
Otevřen Systém na podporu přípravy projektů do 7. RP pro rok 2010
V roce 2010 je opět možnost získat finanční příspěvek na přípravu vybraných typů projektů 7. RP prostřednictvím Systému na podporu přípravy projektů do 7. RP, jehož administrací je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřeno Technologické centrum AV ČR.
Industrial Technologies 2010 integrating nano, materials and production
Evropská komise pořádá u příležitosti belgického předsednictví EU ve dnech 7. - 9. září 2010 hlavní evropskou konferenci věnovanou tématu nanověd, nanotechnologií, materiálů a nových výrobních technologií (NMP) "Industrial Technologies 2010".
Informační seminář - 4. výzva pro podávání projektů v oblasti SPACE 7. RP
Technologické cenrtum AV ČR pořádá národní informační den "4. výzva pro podávání projektů v oblasti kosmonautiky a kosmického výzkumu 7. RP EU" v pátek dne 10. 9. 20010 v konferenčním sále Technologického centra Akademie věd ČR, Rozvojová 135, 165 02, Praha 6 - Suchdol.
V Roztokách u Prahy vzniká vědeckotechnický park za půl miliardy
Jiří Dienstbier a další hosté položili základní kámen parku určeného až pro 150 vědců.
Vyhlášení 8. výzvy programu EraSME
8. výzva programu EraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji bude otevřena do 30. září 2010.
Vyhlášení 10. výzvy programu CORNET
10. výzva CORNET pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu bude otevřena do 30. září 2010. Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků.
Nové výzvy k podávání projektů pro financování z 7. RP
Rádi byste získali finance na výzkum a vývoj? Sedmého rámcového programu se mohou účastnit nejen výzkumná střediska, ale třeba i malé a střední podniky či jednotlivci.
Hromadně vyhlášeny výzvy k podávání projektů 7. RP
Evropská komise hromadně vyhlásila dne 20. července 2010 výzvy k podávání projektů ve všech tematických prioritách 7. RP.
Dne 20. července bylo otevřeno 7 nových výzev ICT programu (7. RP)
Bylo otevřeno 7 nových výzev ICT programu s různými termíny uzávěrek. Podrobný popis a cíle témat jsou uvedeny v pracovním programu na příští dva roky (WP 2011-2012)
Dne 20. července byla otevřena nová výzva programu Bezpečnost (7. RP)
Dne 20. července byla otevřena nová výzva programu Bezpečnost s uzávěrkou 2. prosince 2010 a rozpočtem 221,43 milionů € .
Dne 20. července byla otevřena nová výzva programu 7. RP SPACE
Dne 20. července byla otevřena nová výzva programu SPACE - Kosmický výzkum - s uzávěrkou 25. listopadu 2010 a rozpočtem 99 milionů € .
Dne 20. července byla otevřena nová výzva programu 7. RP HEALTH
20. 7. 2010 byla v Bruselu oficiálně otevřena 5. výzva priority Health pro podávání návrhů projektů na rok 2011.
Největší investice do výzkumu a inovací z EU
Evropská komise se chystá do roku 2011 uvolnit ze svého rozpočtu téměř 6,4 miliard eur na podporu výzkumu a vývoje. Bude se tak jednat o vůbec největší unijní investici do této oblasti.
Češi ode dneška ve Švédsku hledají nové investory do nano a biotechnologií
V režii agentury CzechInvest odststartovaly 14. 6. vůbec první Česko Švédské Technologické dny.
Soutěž pro podnikatele spolupracující s Izraelem
Veřejná soutěž GESHER/MOST na podporu spolupráce českých podniků s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
Popularizace vědy a techniky
MŠMT uvolní přes dvě miliardy korun z evropských fondů na výstavbu tzv. science learning center v rámci výzvy Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky .
Informační den k výzvě KBBE a partnerské setkání
Evropská komise vyhlásí dne 20. 7. 2010 výzvu pro podávání projektů do 7. rámcového programu EU v tematické oblasti Zemědělství, potraviny, biotechnologie.
Online konzultace k střednědobému hodnocení 7. RP
Evropská komise otevřela na žádost skupiny expertů provádějících střednědobé hodnocení 7. RP online konzultaci k tomuto hodnocení.
Centra transferu technologií

V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byla vyhlášena výzva 3.3. Centra transferu technologií.

Inovační portál k výročí svého spuštění v novém kabátě
Inovační portál Zlínského kraje se od 1. července 2010 představuje v novém barevnějším kabátě. V srpnu tomu budou dva roky, kdy Technologické inovační centrum s.r.o. spustilo inovační portál.

Evropský informační den k PPP
Dne 9. července 2010 se v Bruselu uskuteční informační den zaměřený na představení nových výzev PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) Továrny budoucnosti, Energeticky efektivní budovy a Zelená auta.
Osmé České dny pro evropský výzkum
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá dne 26. října 2010 osmý ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER8), tentokrát na téma další perspektivy Evropského výzkumného (a inovačního) prostoru.
Nano4inno
Technologické centrum organizuje dne 27. září 2010 v hotelu Diplomat (Praha 6, Evropská 15) mezinárodní seminář a partnerské setkání Nano4inno.
Prezentace z českého informačního dne k partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7.RP
V neděli 28. června 2010 se v Technologickém centru AV ČR uskutečnil informační den partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7.RP. Využijte možnost prostudovat si prezentace jednotlivých aktérů této konference.
10 doporučení pro rozvoj ERA
ERAB vydal seznam konkrétních doporučení pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru.

ESOF 2010

Od 2. do 7. července 2010 se v Turíně uskuteční již čtvrté Euroscience Open Forum, ESOF 2010, jehož cílem je  představit důležité nové trendy ve vědě a výzkumu, a to v přírodních, sociálních a humanitních vědách, a vytvořit prostředí pro diskusi mezi vědci a klíčovými hráči z oblasti politiky a obchodu.

Inovace a konkurenceschopnost regionu
RRA JM ve spolupráci s Weinviertel Managementem pořádá dne 25.6.2010 od 10:00 hod v Hotelu Celnice kulatý stůl na téma inovace a konkurenceschopnost regionu.
Vyšlo nové číslo NEWSLETTERU Projektové poradenství
Nové číslo Newsletteru přínáší přehled aktuálních výzev v dotačních programech určených na podporu inovačního podnikání a aplikovaného výzkumu v České republice.
Český informační den k PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 28. června 2010 v Praze informační den zaměřený na podporu VaV prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
Inovační vouchery lákají firmy na brněnské univerzity
Minulý týden skončil sběr přihlášek firem žádajících o inovační voucher v hodnotě až 150 tis. korun. Díky nim se rozhodlo 136 firem spolupracovat s univerzitami.
Aktuální příležitosti ve výzkumu, vývoji a vzdělávání pro technologické platformy a klastry

Technologické centrum AV ČR pořádá informační seminář věnovaný aktuálním příležitostem ve výzkumu, vývoji a vzdělávání pro technologické platformy a klastry. Informační seminář se uskuteční dne 22. června 2010 od 9:30 v prostorách Technologického centra AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6.

Způsoby financování inovací pro malé a střední podniky

AIESEC a Technologické centrum AV ČR pořádají seminář zaměřený na poskytnutí informací potřebných k zavádění inovací v malých a středních podnicích. Seminář se koná ve čtvrtek 24. června 2010 od 9.30  hodin v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Dotazníkové šetření - pro řešitele projektů 7. RP

Technologické centrum AV ČR provádí  dotazníkové šetření týkající se zkušeností českých řešitelů zapojených do projektů 7. RP. Získané informace budou mj. použity jako podklady pro vytváření postojů ČR a formulaci připomínek k 8. RP a procesu zjednodušení jeho pravidel.

Projekt monitorování potřeb MSP v oblasti podpory VaVaI - prosba o vyplnění dotazníku

Technologické centrum AV ČR je účastníkem projektu MAPEER SME, který je zaměřen na aktivity malých a středních podniků (MSP) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem projektu je identifikovat potřeby a případné bariéry zapojení MSP do programů podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Eko-inovační projekty v Evropě: Výzva pro rok 2010
Tato iniciativa je určena především pro organizace, které vyvinuly ekologicky šetrný výrobek, službu, postup řízení nebo proces, který se prokazatelně osvědčil, ale není zcela připravený ke vpuštění na trh z důvodu zbytkových rizik.
Program SoMoPro
V rámci programu SoMoPro byla připravena dvě grantová schémata pro financování pobytu zahraničních výzkumníků a reintegrujících se českých výzkumníků na VaV institucích v Jihomoravském kraji.
Seminář k novým výzvám 7. RP - Zdraví a Zemědělství, potraviny, biotechnologie; Životní prostředí
Dne 16. června 2010 se bude konat od 9:00 do 12:30 hodin v učebně výpočetního ústavu EF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informační seminář k novým výzvám 7. RP pro oblast Zdraví, Zemědělství, potraviny, biotechnologie a Životní prostředí.
Informační den k prioritě NMP
Technologické centrum AV ČR (skupiny NICER a CZELO) pořádá dne 9. 6. 2010 informační den k prioritě Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP).
Program Inovace – inovační projekt
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Program Inovace – inovační projekt“, který se bude konat 8.10.2010 v Praze.
Finanční řízení projektů 7. RP – pravidla a příklady
Technologické centrum AV ČR pořádá již sedmou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky finančních pravidel 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP).
Vyšlo nové číslo časopisu ECHO
Začátkem května vyšlo letos již druhé vydání časopisu ECHO, vydávaného Technologickým centrem AV ČR. Převážná část jeho příspěvků je zaměřena na problematiku regionální dimenze 7.RP.
Získejte pro vaši firmu prestižní ocenění „Inovační firma Zlínského kraje roku 2010“
Pokud jste majiteli či představiteli firmy, která inovuje svoji produkci a aktivně působí ve Zlínském kraji, máte možnost získat titul „Inovační firma Zlínského kraje roku 2010“ v rámci 2. ročníku stejnojmenné soutěže. Termín pro přihlášení do této soutěže trvá do 23. června 2010.
PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ PRO PŘÍJEM REGISTRAČNÍ A PLNÉ ŽÁDOSTI U PROGRAMU INOVACE – Patent
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 4. května 2009 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE— Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.
Inovujete? Čerpejte dotace!

Výzkum a vývoj nových technologií patří mezi oblasti s širokou možností podpory ze strukturálních fondů. Pro financování VaV ve výrobním sektoru existuje hned několik programů.

Zpravodaj 7. RP květen 2010

Dne 5. května vyšlo nové číslo Zpravodaje 7. RP, ve kterém najdete mimo jiné informace o nejbližších informačních dnech pořádaných Evropskou komisí nebo Technologickým centrem či informace o připravovaných partnerských burzách.

Výzkum a inovace v EU má stimulovat nový plán Komise
Evropská komise zveřejnila plán, podle něhož se zjednoduší postup pro účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků EU. Obecným cílem je stanovit takové podmínky, které do výzkumných projektů přilákají nejlepší výzkumné pracovníky a inovativní společnosti z celého světa.

Dalších 6 evropských miliard na rozvoj a inovace
Dvě miliardy korun z programu Rozvoj na nákup technologií potřebných při dalším rozvoji malých a středních podniků a čtyři miliardy korun z programu Inovace – Inovační projekt na pořízení technologií nutných k zavádění inovací do výroby, taková je nejnovější nabídka Operačního programu Podnikání a inovace. Žádosti o dotace již nyní přijímá agentura CzechInvest prostřednictvím online systému eAccount.
Seminář k tématům 7. RP (7. RP, ICT, Energetika, psaní projektů)
Technologické centrum AV ČR pořádá ve spolupráci s VŠB informační seminář k tématům 7. RP.

Kde: Ostrava, areál VŠB,  budova Nové auly (NA), místnost NA4
Kdy: 27. května 2010, od 9  do 15 hod.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo program TIP
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve středu vyhlásilo veřejnou soutěž na výběr projektů do resortního programu TIP na rok 2011. V rámci programu podporuje MPO projekty zaměřené na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových materiálů a výrobků, progresivních technologií a informačních a řídicích systémů z oblasti průmyslu.
 
Firmy mohou opět žádat o brněnské inovační vouchery
Úspěšný brněnský projekt na podporu spolupráce vědy a průmyslu pokračuje. Mezi podnikatele budou rozděleny inovační vouchery v celkové hodnotě 7,2 milionu korun.
Leták "Partnerství pro výzkum, vývoj a inovace"
Nově vytištěný leták obsahuje principy a strukturu hlavních evropských programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací, ale i rady, jak a kde hledat partnera do projektu. Důležitou součástí letáku je tedy i přehled internetových databází pro vyhledávání.
1st EU Russia Innovation Forum - Discount for EBN Members
The 1st EU–Russia Innovation Forum will be held on the 25 – 27th of May 2010 in the City of Lappeenranta, Finland. With the strong support of the Prime Minister of Finland and key innovation policy makers and stakeholders, the Forum will be the first high level innovation event between the EU and Russia.
Podnikatelé mohou najít inspiraci na výstavě věnované inovacím
V budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně je k vidění od dubna výstava s názvem „Inovační firmy a podpora inovací ve Zlínském kraji“. V přízemí 23. budovy bývalého areálu Svit se tak můžete seznámit s projekty Technologického inovačního centra s.r.o. (dále jen TIC) zaměřeného na podporu inovačního podnikání v regionu.
Konference - Inovační rozvoj regionů 2010
Již čtvrtý ročník konference se zaměřením na inovace se uskuteční 10. května 2010 v Žilině a na pozadí budou jistě rezonovat i témata týkající se současné hospodářské krize.
Seminář s prof. Košturiakem ve Zlíně
Přední odborníci a znalci systému řízení inovací Prof. Ján Košturiak a Ing. Ján Cháľ povedou 12.5. seminář ve Zlíně  Technologické inovační centrum ve spolupráci se společností IPA FRAUNHOFER pro Vás připravili seminář VYTVOŘENÍ INOVAČNÍHO PROCESU V PODNIKU.
Základy managementu projektů 7. RP pro MSP
Jihomoravské inovační centrum a TC AV ČR spolupořádají dne 27. 5. 2010 od 10.00 hodin v Brně v Technologickém inkubátoru II, U Vodárny 2 seminář Základy managementu projektů 7. RP pro MSP.
20 případových studií inovačních inkubátorů

Jaké jsou klíčové předpoklady pro úspěch inovačního inkubátoru? Co dělat a čeho se naopak vyvarovat při zakládání a provozování inkubátoru? Na tyto otázky i řadu dalších vám odpoví publikace "20 případových studií inovačních inkubátorů."

Český aplikovaný výzkum a vývoj: nové výzvy a příležitosti; AVO 2010
U příležitosti 20 let své činnosti pořádá Asociace výzkumných organizací ve dnech 7. – 9. června 2010 v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1 konferenci s mezinárodní účastí Český aplikovaný výzkum a vývoj: nové výzvy a příležitosti; AVO 2010.
Zlínský kraj vyhlašuje druhý ročník soutěže Inovační firma Zlínského kraje
Po loňském úspěšném pilotním ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje vyhlašuje hejtmanství druhý ročník této soutěže určené aktivním firmám v oblasti inovací, které díky tomu dokáží získat před konkurencí náskok v regionálním, republikovém i celosvětovém měřítku.
Pražská konference Innovation Day
21. května proběhne v Praze Innovation Day, první platforma pro setkávání a zdroj inspirace v oblasti technologií a řízení inovací v České republice.
3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu
Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity pořádají ve dnech 11.-12.5.2010 již 3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Místo: Sychrov a Liberec
Seminář pro podnikatele Zlín 7.4.2010
Možnosti čerpání dotace v rámci operačního programu PODNIKÁNÍ A INOVACE.
Výzvy OP VaVpI v oblasti propagace a informovanosti o výsledcích VaV
Dne 15. 12. 2009 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlášeny dvě výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se zaměřením na propagaci a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.
Program na podporu aplikovného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě inovací.

Výzva pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace - nepřehlédněte!!!!
Dovolujeme si Vás jménem Regionální poradenské agentury, s.r.o. upozornit na aktuální výzvu vyhlášenou v rámci programu Eko-energie operačního programu Podnikání a inovace. Získejte dotaci na ekologický provoz Vaší firmy!!!!!!!!!!


Výzva pro podnikatele - ICT v podnicích
Dovolujeme si Vás jménem Regionální poradenské agentury, s.r.o. upozornit na aktuální výzvu vyhlášenou v rámci programu ICT v podnicích operačního programu Podnikání a inovace.
Výzva pro podnikatele - Marketing OPPI
Aktuální informace o probíhající výzvě Marketing Operačního programu Podnikání a inovace naleznete v aktivním odkaze, jehož součástí jsou podporované aktivity, způsob podpory a termíny podání žádosti.
Výzva Operačního programu Podnikání a inovace - Školící střediska
Aktuální výzva pro podnikatele vyhlášená v rámci programu Školicí střediska Operačního programu Podnikání a inovace.Členová kosorcia

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz