Popis projektu

Obecně o projektu

Hlavní myšlenkou projektu je zapojit česká pracoviště do mezinárodních projektů rámcových programů. Souběžným záměrem je provádění kvalitativních hodnocení projektů a promítnutí získaných poznatků, formou námětů, do české politiky výzkumu a vývoje (VaV).

V oboru nových technologií je v rámci projektu OKO 8003 vytvářen model efektivní spolupráce. Ta vzniká spoluprácí konsorcia s pracovníky akademické sféry s vazbou na oblast vývoje. Dlouhodobým cílem projektu je podpora vědecko-technického a ekonomického rozvoje nových technologií a jejich přenos do praxe. Přínosem projektu pro MSP, VŠ a AV ČR je zprostředkování účasti výzkumných pracovišť na využití výsledků výzkumu v oblasti nových perspektivních technologií. Součást přínosů projektu je i zapojení do odborných kruhů ČR a EU (platformy EU). OKO pro výzkum nových technologií aplikuje systém podpory rozvoje nových technologií do pilotních projektů specifikující výzkumné záměry a jsou zatím zapojeny do 5 rozvojových cílových skupin. 

Cíle projektu

Hlavní cíl:

  • Dosáhnout zapojení českých pracovišť do mezinárodních projektů rámcových programů.
 
Vedlejší cíle:

  • Využití pilotních projektů k řízení spolupráce ve výzkumu.
  • Přínos k řešení problematiky přenosu základního výzkumu do praxe.
  • Informační činnost v možnostech dotačních příležitostí pro podnikatele a vědecko-výzkumné instituce.

Členová konsorcia

Členová konsorcia

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz