Konsorcium

Konsorcium OKO pro výzkum nových technologií je oborovou kontaktní organizací pro výzkum nových technologií. Sdružuje tři subjekty, které se v rámci projektu MŠMT EUPRO OKO 8003 rozhodly vytvořit podpůrné zázemí pro české výzkumné organizace a inovační firmy. Cílem konsorcia je podpořit tyto české subjekty k účasti na mezinárodních projektech, zejména v rámci 7. Rámcového programu.

 

Členové konsorcia:

 

BIC Brno spol. s r.o.

je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění v praxi.

Hlavním cílem BIC Brno je, aby aktivity firmy naplňovaly úkoly ze strategií na evropské a národní úrovni a aby strategie z úrovně výzkumu pronikla do praxe konkrétních firem.

Role v projektu: koordinace záměrů pracovišť výzkumu v oblasti nových technologií v přírodních (BIO) i technických (TECH) vědních oblastech ve vazbách na realizační sféru a na spolupráce s MSP ve využití výzkumu.

 

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

od roku 2002 poskytuje služby v oblasti regionálního rozvoje a dotačního poradenství.

Specializuje se na získávání finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Tým RPA je sestaven z odborníků, kteří již poskytli řadu konzultací a připravili mnoho úspěšných projektů. Na každou oblast grantového a dotačního poradenství se soustředí specialisté, kteří pozorně sledují vývoj v dané oblasti a vždy mají aktuální informace.

Role v projektu: organizace a PR

 

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

je přední specializovanou poradenskou společností na území České a Slovenské republiky v oblasti komplexního poradenství při čerpání dotací z fondů Evropské unie a České republiky pro všechny typy žadatelů.

Role v projektu: příprava projektů výzkumu, konzultace k výzkumným projektům

Členová konsorcia

Členová konsorcia

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz