Nový dávkovač kapalných léčiv – mezinárodní spolupráce se SRN

inotech.jpg

Společnost INOTECH ĆR, spol. s r.o. na trhu působí již více než 16 let a během této doby nabyla mnoha zkušeností s vývojem nových plastových výrobků. V jejím portfoliu lze nalézt plastové komponenty pro automobilový průmysl, skořepiny telefonních přístrojů, plastové technické boxy, dávkovače, či obaly pro kosmetiku. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na kvalitu výroby firma postupně zaváděla nové výrobní postupy, zvyšovala jakost svých produktů a implementovala také systém řízení jakosti.

Nutnost udržení konkurenceschopnosti a především krize v automobilovém průmyslu však stále firmu pobízely a pobízí k novým výzvám a rozšiřování a prohlubování produktových řad, což dokazuje i nejnovější sekce plastových obalů pro kosmetiku. V důsledku těchto skutečností se firma v loňském roce rozhodla pořídit užitný vzor výrobku určeného pro dosud nevyráběnou oblast produktů určených pro farmaceutický průmysl a rovněž pořídit specifické technologie na jejich sériovou výrobu. Firma se zaměřila na svou novou oblast výroby skýtající vysoký potenciál a předmětem projektu bylo zavedení sériové výroby zcela nového dávkovače kapalných léčiv. Společnost vyřešila jednu z dalších inovací svých produktů současně s inovací technologického a pracovního procesu ve své výrobě.

Inovace a sestrojení funkčního prototypu univerzálního dávkovacího kapalných léčiv probíhalo ve spolupráci se Strojírenskou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Výsledky prototypové, předsériové i sériové výroby byly navíc průběžně konzultovány s vývojovým pracovištěm mateřské firmy INOTECH Kunsstofftechnik Nabburg, SRN. Výsledkem spolupráce je vysoce sofistikovaný plně recyklovatelný produkt, jehož základní typ je připraven na rozšiřování do dalších variant. Projekt je tak dalším příkladem úspěšné spolupráce a implementace univerzitního výzkumu a vývoje a výrobní sféry.

Tím, že se podnik rozhodl realizovat projekt v oblasti farmaceutického průmyslu, dochází také k zásadní změně technologického vybavení a čistoty pracovního prostředí v podniku.
Poradenské a konzultační služby a administraci žádosti o dotaci firmě zajišťovala GRANTIKA České spořitelny, a.s., jakožto člen Konsorcia OKO pro výzkum nových technologií vedené BIC Brno.

Dle průzkumů trhu se očekává vysoká poptávka po tomto produktu a podnik si od uvedení tohoto produktu na trh slibuje vedle menší závislosti na automobilovém průmyslu, získání širšího portfolia zákazníků a především otevření nových trhů ve farmaceutickém průmyslu.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz