Nové technologie v povrchové úpravě moderního nádobí

logo_top_alulit.jpg

Nové technologie v povrchové úpravě moderního nádobí.

Slévárna Top Alulit, s.r.o. byla založena v roce 2005. Firma se nachází v Benešově u Prahy a je českým subjektem bez zahraniční účasti. Vyrábí výrobky ze slitin hliníku pro elektrotechnický, strojírenský a potravinářský průmysl s cílem prosazení se na trhu automobilového průmyslu. Specializuje se na výrobu tenkostěnných a tlakotěsných hliníkových odlitků přesných tvarů a rozměrů v úzkých tolerancích jako jsou odlitky pro hydraulické systémy, čerpadla, klimatizace atd. Cílem slévárny je zabezpečení špičkové kvality, dodržování termínů a veškerých specifických požadavků zákazníka, k čemuž je nutné jít cestou inovací výrobních a kontrolních procesů, budování automatizovaných pracovišť a efektivní organizace práce.

Ve snaze o dosažení výše uvedených cílů se společnost Top Alulit, s.r.o. rozhodla spojit své síly s Technickou univerzitou Liberec a dalšími externími odborníky, pod jejichž odborným vedením vyvinula inovativní metodu přímého lisování tekutého kovu, která umožňuje produkci špičkových výlisků, využitelných mj. jako komponenty pro titanové gastronomické nádobí té nejvyšší kvality. Nově vyvinutá „technologie automatického lisování tekutého kovu“ je dosud ojedinělá a výrazným způsobem zvyšuje technické i užitné vlastnosti finálních výlisků.

Implementace nových postupů do výrobního procesu je však po finanční stránce velice náročná, proto se firma Top Alulit, s.r.o. obrátila na člena konsorcia s žádostí o analýzu dotačních možností a případnou spolupráci při podání žádosti o dotaci. Zástupci konsorcia byli podrobně seznámeni se stávajícím způsobem produkce, výsledky vývojových aktivit i projektovým záměrem na implementaci nových postupů do výroby a projekt vyhodnotili jako způsobilý k podpoře v rámci programu Inovace – inovační projekt. Po několika měsících intenzivní spolupráce předložili hodnotícímu orgánu odborně zpracovanou dotační žádost, která byla v hodnotícím procesu bez zásadních připomínek schválena. Pro společnost Top Alulit, s.r.o. se tak otevřela možnost získat finanční dotaci ve výši 6.900.000,- Kč na pořízení technologií potřebných k zahájení nového způsobu výroby. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost podniku na tuzemském i mezinárodním trhu a posunuje jej na výrazně vyšší technologickou úroveň.


Rekapitulace projektu:

Název projektu: Inovační aktivity ve firmě TOP ALULIT s.r.o.
Registrační číslo projektu:                                        4.1 IN03/134
Operační program:                                                   OPPI – Operační program Podnikání a inovace
Oblast podpory OPPI:                                              4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program podpory:                                                    Inovace - inovační projekt
Datum zahájení/ukončení projektu:                         1.9.2009 / 30.6.2011
Celkové způsobilé náklady:                                     13.800.000,- Kč
Celková dotace:                                                       6.900.000,- Kč (50 % z celkových způsobilých nákladů)
Partneři projektu:                                                    Technická univerzita v Liberci

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz