IV. Vědecké přístroje a jejich konstrukční prvky

  • Detektory a senzory a jejich aplikace v přístrojích a zařízeních
 

Na výzkumu se podílí prof. RNDr. J. Cihlář, CSc., prof. RNDr. T. Šikola, CSc. a doc. RNDr. M. Žemlička, CSc.
Partnerskými firmami projektu jsou BVT Technologies, a.s. a Delong Instruments.
Výsledky projektu budou využitelné BVT a MPO programy.

Obsahem projektu je spolupráce na výzkumu a vývoji elektrochemických detektorů vč. přístrojů pro biochemické a elektrochemické měření, spolupráce na aplikaci elektrochemických detektorů na bázi chemických sensorů a biosensorů, spolupráce na technologiích výroby miniaturizace sensorů a biosensorů s užitím TFT technologií a nanostrukturovaných elektrod a spolupráce na mikrominiaturizaci detekčních částí elektrochemických detektorů a sensorů.

Cíle projektu jsou organizovat spolupráci výzkumných pracovišť na řešení úkolů projektu a podporovat aplikaci a využívání výsledků projektu pro elektrochemické měření a monitorování životního prostředí. Součástí řešení projektu je i výzkumný úkol "nanomagnetické sensory pro detekci biomarkerů rakoviny prostaty" s garantem řešení BVT Technologies, a.s., hlavním partnerem pilotního projektu.


Elektronové svazky a prostředky pro výzkum mikrosvěta

Na projektu se podílí prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Partnerskými organizacemi jsou firmy TESCAN a Delong Instruments s vazbami na výzkumná pracoviště univerzit a ústavů AV.

Obsahem projektu jsou nejen technická a konstrukční řešení přístrojové techniky, ale i široké vědecké zázemí aplikačních možností a metod v mikroelektronice, mikrobiologii, mikrofyzice a dalších vědních oborech zabývajících se zkoumáním mikrosvěta.

Cílem projektu je organizovat spolupráci na  nových řešeních přístrojů a podporovat celý systém aplikačního výzkumu v mikrosvětě. Opomenout nelze ani možnosti užití těchto vědeckých a realizačních kapacit pro zajištění návaznosti na projekty CEITEC, Mayo clinic, CETME i CETOCOEN.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz