III. Eco-energie a obnovitelné zdroje

 
Vodní zdroje pro výrobu elektrické energie

Na projektu se podílí prof. Ing. František Pochylý, CSc.
Partnerskými organizacemi jsou firmy podílející se na výrobě turbín a na projektování malých vodních elektráren.

Obsahem projektu je výzkum různých typů bezlopatkových turbín s návaznými pracemi výzkumu a vývoje doplňujících elementů pro projektování a výstavbu malých elektráren zejména na jezech s nízkým vodním spádem.


Využití odpadního tepla

Obsahem projektu je konstrukční řešení systému pro využití nízkotepelných a termálních zdrojů pro pohon turbogenerátorů na výrobu elektrické energie, včetně řešení využití odpadního tepla pro ohřev (sušení).

 
Akumulátory elektrické energie a rychlonabíječe 

Na projektu se podílí prof. Ing. J. Kazelle, CSc.
Partnerskými firmami a organizacemi je Technologická platforma Inovace v dopravě (IvD), Bochemie Bohumín, ELMARCO a MChS.

Obsahem projektu je spolupráce na vývoji a konstrukci nových typů akumulátorů s vysokou kapacitou a nízkou váhou a spolupráce na vývoji a výrobě rychlonabíječů pro nové typy akumulátorů.
 
Cílem projektu je podporovat vývoj a následnou výrobu nových typů akumulátorů, podporovat návazný výzkum a vývoj realizace užití akumulátorů zejména v pohonech automobilů a koordinovat spolupráci s užitím elektropohonů technologické platformy Inovace v dopravě vč. zajištění sítě pro dobíjení.

Z pozice uživatelské sféry jsou navázány kontakty na strategie rozvoje elektromobilů s Asociací výrobců elektromobilů a Asociací elektromobilů.
 

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz