II. Nové materiály a technologie

 
  • Výzkum technologií úprav vnitřních povrchů potrubí pro přepravu kapalin

Na projektu se podílí prof. Ing. F. Pochylý, CSc., prof. RNDr. J. Cihlář, CSc. a prof. RNDr., M. Mašlán, CSc.
Partnerskými firmami a organizacemi projektu jsou VÚ Sigma, Olomouc, Hydrosystem project, a.s. Olomouc.
Výsledky projektu budou využitelné VÚ Sigma a MPO programy.

Obsahem projektu je spolupráce ve výzkumu povrchového tření jako prostředku směřování spotřeby elektrické energie při přepravě potrubím, perspektivní vazby na řešení čerpadel z hlediska konstrukce a energetické spotřeby a aplikace výsledků výzkumu do konstrukce součástí pro přepravu hmoty potrubím.
 
Cíle projektu jsou organizovat spolupráci ve výzkumu povrchového tření a aplikovat je do realizace, podpořit mezinárodní spolupráci na problému snižování tření a realizovat užití zkušebny čerpadel pro výzkum a výrobu.

 
 
  • Nanomateriály - užití nanoželeza a nanostříbra v nových technologicích

Na projektu se podílí prof. RNDr. M. Mašlán, CSc., prof. Ing. K. Mezloch, CSc. a prof. Ing. F. Pochylý, CSc.
Partnerskou firmou projektu je Nanotrade, s.r.o.
Výsledky projektu budou využitelné pro programy průmyslového výzkumu a vývoje.

Obsahem projektu jsou analýza vlastností nanoželeza a jeho interakce v chemických technologiích,  možnosti užití nanoželeza v úpravách povrchu a specifikace dosažených parametrů, nanoželezo jako materiál v oblasti aplikací čištění odpadních vod a v dalších aplikacích. Nanostříbro – aplikace v textilním průmyslu k dosažení změn užitných vlastností látek a oblečení.
 
Cíle projektu jsou podpořit projekt výzkumu možností použití nanoželeza jako katalyzátoru chemických reakcí a nanostříbra jako součásti nových materiálů. Dalšími cíly projektu je podpořit projekt výzkumu užití nanomateriálů ke změně povrchových vlastností materiálů a rovněž spolupracovat na přípravě výzkumných projektů a koordinovat součinnost na výzkumu nanomateriálu v rozsahu OKO.


Nekovové materiály - plasty

Na projektu se podílí prof. Ing. Petr Hlaváček.

Obsahem projektu je mapovat nové materiály a technologie zvyšující užitné vlastnosti produktů.

Cílem je zdokonalovat výrobní technologie z hlediska složení materiálů a technologie jejich tvarování a sledovat možnosti designu užitkových předmětů z hladiska nových materiálů.


Konstrukční materiály a technologie ve strojírenství

Na projektu se podílí členové vědecké rady z VUT v Brně, v oblasti materiálů na bázi keramiky zejména prof. Cihlář.

Obsahem projektu je aplikovat nové konstrukční materiály a úpravy povrchových vlastností materiálů s cílem zvýšit jakost a spolehlivost konstrukčních součástí strojů a zařízení. Cílem projektu je vyhledávat konkrétní konstrukční prvky strojírenských výrobků a ve spolupráci s výzkumem nacházet řešení pro odstranění vad a zvýšení jejich životnosti. Způsobem řešení jsou jak konstrukční změny, tak změny vlastností materiálů a povrchů. Základním úkolem je zvyšování jakosti a konkurenceschopnosti nových výrobků.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz