I. Bioodpady a jejich využití

 
  • Biozdroje pro výrobu energie

Na projektu se podílí prof. Ing. K. Melzoch, CSc.
Partnerskými firmami a organizacemi projektu jsou Česká technologická platforma, ROmiLL, spol. s r.o. a VUCHZ.
Výsledky projektu budou využitelné MZE i jednotlivými výrobci.

Obsahem projektu je využití bioodpadů pro efektivní výrobu elektrické energie a využití biozdrojů pro výrobu paliv.

Cíle projektu jsou organizovat spolupráci na přípravě a realizaci nových technologií při výrobě elektrické energie, organizovat spolupráci na nových technologiích výroby pohonných hmot na bázi obnovitelných biozdrojů a podporovat spolupráci v rámci členství v platformě: Česká technologická platforma.
 
 
  • Využití bioodpadů k získání užitných produktů

Na projektu se podílí prof. Ing. L. Zeman, CSc. a doc. RNDr. M. Žemlička, CSc.
Partnerskými firmami a organizacemi projektu jsou firma Bartoň a Svaz vinařů.
Výsledky projektu budou využitelné MZE i jednotlivými výrobci.

Obsahem projektu je analýza možnosti využívání bioodpadů pro humánní a veterinární využití, řešení vybraných projektů využití bioodpadů z produkce nápojů a potravin, výzkum nových technologií ve využití ekologických biozátěží a aplikace nových metod odstraňování bio a chemických zátěží přírody.

Cíle projektu jsou organizovat spolupráci výzkumných a vývojových projektů na zpracování bioodpadů na užitné výrobky a vyhledávat a připravovat projekty na realizaci konkrétních druhů odpadů jako surovin pro výrobu.
 
 
  • Biopaliva z rostlin

Na projektu se podílí prof. Ing. L. Zeman, CSc.
Partnerskými firmami a organizacemi projektu jsou VÚ pícninářský a MZLU.
Výsledky projektu budou využitelné MZE i jednotlivými výrobci.

Obsahem projektu je posoudit využití dalších olejnatých rostlin pro výrobu paliv a zdrojů pro výrobu v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu a zhodnotit možnosti jatrofy v aplikaci i pěstování.
 
Cílem projektu je analyzovat stav a výběr možností využití nových typů rostlin a rostlinných složek pro získávání olejů pro technická humánní (potravinové) využití.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz