Pilotní projekty

Tento skupinový přehled dává partnerům - řešitelům a uživatelům rámcovou informaci o možnosti zapojení do výzkumu, vývoje a realizace konkrétních pilotních projektů, které řeší využití výsledků realizovaného národního i mezinárodního výzkumu v průmyslové výzkumné a vývojové praxi. Na tento přehled skupin pro spolupráci navazují pilotní projekty, které ve svém obsahu popisují cíl a prostředky k dosažení konkrétních výsledků ve spolupráci výzkumu a vývoje.

Specifikace pilotních projektů je otevřený systém. To znamená, že s náměty spolupráce se může kdykoliv obrátit na sekretariát Vědecké rady konsorcia a projednat možnost spolupráce na specifikovaném problému pro výzkum a vývoj. Projednáním námětů se otevírá cesta nejen k využití programů na podporu podnikání prostřednictvím národních, ale i mezinárodních programů spolupráce (7. RP, EUREKA).

Jakékoliv náměty jsou v prvé řadě předmětem jednání a na jeho základě písemná specifikace pilotního projektu s definicí partnerství pro řešení. Pro další informace kontaktujte sekretariát projektu.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz